Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Różne koncepcje podmiotowości człowieka Janusz Czarny s. 5-22
Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych Bożena Płonka-Syroka s. 23-50
Duszpasterstwo chorych i umierających w okresie staropolskim Bogdan Rok s. 51-64
Problemy zdrowia i choroby w polskich poradnikach dobrego życia w XVIII w. Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 65-74
Myśl europejska w medycynie polskiej w XIX w. w badaniach polskich historyków medycyny Jaromir Jeszke s. 75-88
Od farsy "chorego z urojenia" - Molier przeciwko medycynie Ewa Kulak s. 89-105
Pierwszy Zjazd Lekarski FrancuskoPolski w 1920 r. : (z dziejów polsko-francuskich związków medycznych) Włodzimierz Witczak s. 107-114
Polska statystyka medyczna a badania nad zdrowotnością społeczeństwa polskiego w XIX w. Zbigniew Jastrzębowski s. 115-125
Geneza i działalność towarzystw lekarskich na Grodzieńszczyźnie (1862-1914) Jewgienij M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 127-137
Zaopatrzenie farmaceutyczne w systemie lecznictwa ubezpieczeniowego w II Rzeczypospolitej Katarzyna Hanisz s. 139-168
Z teki źródeł wileńskich : archiwalia do dziejów położnictwa w Polsce Bożena Urbanek s. 169-171
"Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej", Bogdan Rok, Wrocław 1995 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Władysław Matlakowski : Lekarz - Pisarz - Uczony", Janusz Kapuścik, Warszawa 1995 : [recenzja] Andrzej Jopkiewicz Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 177-182
"Pacjenci", Jürgen Thorwald, Kraków 1995 : [recenzje] Bożena Płonka-Syroka Jürgen Thorwald (aut. dzieła rec.) s. 183-186
"Medizin im Dritten Reich", red. Johanna Bleker i Norbert Jachertz, Köln 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Johanna Bleker (aut. dzieła rec.) Norbert Jachertz (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Paranauka : studium z filozofii nauki", Barbara Pogonowska, Poznań 1995 : [recenzja] Jaromir Jeszke Barbara Pogonowska s. 192-195
"Miłość w cieniu śmierci : wspomnienia z getta warszawskiego", Noemi Makower, Wrocław 1996 : [recenzja] Ewa Grzęda Noemi Makower (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Historia - kultura - metafora : powstanie nieklasycznej historiografii", Wojciech Wrzosek, Wrocław 1995 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wojciech Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Międzynarodowa konferencja pt. "Historians of medicine - professionals and amateurs", Riga 17-19 stycznia 1996 Jaromir Jeszke s. 205-206
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce", Wrocław 30 maja 1996 Bożena Płonka-Syroka s. 207-208
Konferencja naukowa pt. "Historyk nauk medycznych wobec inspiracji badawczych : teoria i tradycja", Poznań 18-19 października 1996 Jaromir Jeszke s. 209-211