Znaleziono 2 artykuły

Ewa Kulak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Moralny wymiar choroby i śmierci w XVIII-wiecznym dziele "Los desahuciados del mundo y de la gloria" Diego de Torres Villarroela Ewa Kulak s. 69-84
Od farsy "chorego z urojenia" - Molier przeciwko medycynie Ewa Kulak s. 89-105