Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Jaszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka z zarazą w polskim piśmiennictwie w XVIII wieku Małgorzata Jaszczuk
Dżuma w polskim piśmiennictwie w XVIII w. Małgorzata Jaszczuk s. 31-60
Wileńskie źródła do historii medycyny w Archiwum PAN w Poznaniu Małgorzata Jaszczuk s. 141-145