Znaleziono 46 artykułów

Barbara Kuźnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Pharmacy in the Warsaw Royal Castle-a monument of pharmaceutical culture Henryk Bukowiecki Barbara Kuźnicka
Les débuts de la chimie moderne et de la pharmacie à l'Université de Vilna (1784-1831) Barbara Kuźnicka
Lek w dziejach człowieka : uwagi metodologiczne Barbara Kuźnicka s. 3-10
"Autobiografia" J. W. Wolfganga z 1850 r. w świetle źródeł rękopiśmiennych i drukowanych Barbara Kuźnicka J. W. Wolfgang (aut. dzieła rec.) s. 55-70
Zielniki i albumy florystyczne Elizy Orzeszkowej Barbara Kuźnicka s. 69-78
"Historia leków naturalnych. T. 3: Ziołolecznictwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny; T. 4: Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych", pod red. B. Kuźnickiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jaromir Jeszke Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 110-113
Znaczenie roślin halucynogennych w polskich tradycjach kulturowych : zarys problematyki Barbara Kuźnicka s. 111-122
"Historia leków naturalnych. Cz. II. Natura i kultura - współzależności w dziejach lekoznawstwa", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1989 : [recenzja] Maria Henslowa Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 111-114
Dorobek historii farmacji w polskich realiach lat 1990-1994 Barbara Kuźnicka s. 129-146
"Profesorowie warszawskiej farmacji Józef Jan Celiński, Władysław Mazurkiewicz. Studium o twórcach przełomów uniwesyteckich", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Nauki farmaceutyczne w XX-leciu Polski Ludowej", Kraków 1965 : [recenzja] Barbara Kuźnicka s. 166-170
Historia farmacji : organizacja, kierunki badań i perspektywy rozwoju Barbara Kuźnicka s. 171-186
"Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich (reprint). Wspomnienia syna Lecha Torlińskiego i ucznia Profesora Adama Wrzoska Romana K. Meissnera", Józef Torliński, Poznań 2008 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Józef Torliński (aut. dzieła rec.) s. 173-180
"Histoire de l'écologie - une science de l'homme et de la nature", Jean-Paul Deléage, Paris 1992 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Jean-Paul Deléage (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Leibniz i Saska Akademia Nauk - uroczystości jubileuszowe (Lipsk 9-12 kwietnia 1996) Barbara Kuźnicka Leszek Kuźnicki s. 178-180
O sympozjum historii farmacji słów kilka Barbara Kuźnicka s. 197-200
Manifest Russela-Einsteina we współczesnej interpretacji międzynarodowego ruchu "Pugwash" Barbara Kuźnicka Leszek Kuźnicki s. 200-203
Etnofarmakologia - reminiscencje pokongresowe z Genui Barbara Kuźnicka s. 204-208
"Ekologia człowieka - historia i współczesność", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1995 : [recenzja] Wanda Grębecka Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 208-217
"Dzieje nauk farmaceutycznych w Polsce 1918-1978", pod red. Zofii Jerzmanowskiej, Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1986 : [recenzja] Halina Lichocka Zofia Jerzmanowska (aut. dzieła rec.) Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 211-213
Informacja o pracach Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych Instytutu Historii Nauki PAN (lata 2001-2003 w Warszawie) Kalina Bartnicka Barbara Kuźnicka Józef Miąso Stefan Zamecki s. 213-215
"Medycyna komplementarna w Kazachstanie. Siła tradycji i presja globalizacji", Danuta Penkala-Gawęcka, Poznań 2006 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Danuta Penkala-Gawęcka (aut. dzieła rec.) s. 217-222
O poznańskim Zjeździe Polskich Historyków Medycyny Barbara Kuźnicka s. 228-230
"Historia leków naturalnych", T. 6: "Rośliny odurzające w polskiej literaturze naukowej XIX wieku", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 2007 : [recenzja] Adam Matuszewski Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 247
The Earliest Printed Herbals and Evolution of Pharmacy Barbara Kuźnicka s. 255-266
"Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie", Elżbieta Szot-Radziszewska, Warszawa 2005 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Elżbieta Szot-Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 292-298
Wkład do poznania dziedzictwa aptekarstwa w Polsce. O książce Jana Majewskiego pt. "Apteka Pod Orłem w Pleszewie" Barbara Kuźnicka Jan Majewski (aut. dzieła rec.) s. 305-310
Kierunki badawcze historii farmacji w Stanach Zjednoczonych Barbara Kuźnicka s. 317-321
Zebranie warszawskich pracowników naukowych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Barbara Kuźnicka s. 338
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 361-362
Posiedzenie Zespołu Historii Botaniki Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Barbara Kuźnicka s. 459
Stan badań i perspektywy rozwoju historii farmacji w Polsce Barbara Kuźnicka s. 465-477
Międzynarodowy Kongres Historii Farmacji w Budapeszcie Barbara Kuźnicka s. 526-528
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Iwona Arabas Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 561-562
Dwie historie farmacji Kazimiera Calińska Guillermo Folch (aut. dzieła rec.) Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 569-575
Zakład Historii Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles Barbara Kuźnicka s. 592-594
Historia farmacji w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza Barbara Kuźnicka s. 593-600
II ogólnopolskie posiedzenie Zespołu Historii Nauk Medycznych Barbara Kuźnicka s. 702-706
"Historia farmacji", Robert Rembieliński, Barbara Kuźnicka, Warszawa 1972 : [recenzja] Witold Włodzimierz Głowacki Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) Robert Rembieliński (aut. dzieła rec.) s. 723-726
Odpowiedź na list p. Krzysztofa G. Jeziorskiego Barbara Kuźnicka s. 732-735
Poszukiwanie nowej interpretacji dziejów lekoznawstwa Barbara Kuźnicka s. 793-812
"Historia leków naturalnych", T. 1: "Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1986 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 796-797
Działalność Zespołu Historii Nauk Medycznych w latach 1966-1977 Barbara Kuźnicka s. 799-801
"The Royal Apothecaries", Leslie G. Matthews, London 1967 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Leslie G. Matthews (aut. dzieła rec.) s. 828-830
Otwarcie Instytutu Historii Medycyny i Badań Medycznych w Delhi Barbara Kuźnicka s. 839-840
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Barbara Kuźnicka Stanisław Szpilczyński s. 856-858