Znaleziono 73 artykuły

Kalina Bartnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany w administracji polskich uniwersytetów na przełomie XVIII i XIX w. Kalina Bartnicka s. 3-39
Kamilla Mrozowska (28.I.1917-2.V.2002) Kalina Bartnicka s. 3-5
Wizja społeczeństwa szczęśliwego Kalina Bartnicka s. 7-10
Ostatni etap prac nad tomem trzecim "Opera Omnia" Mikołaja Kopernika Kalina Bartnicka s. 27-41
Absolwenci Uniwersytetu Wileńskiego z lat 1831-1832 Kalina Bartnicka s. 29-46
Początki szkolnictwa artystycznego w Polsce w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego Kalina Bartnicka s. 34-65
Szkolnictwo wyższe w koncepcjach edukacyjnych Stanisława Staszica Kalina Bartnicka s. 35-61
Dziecko w świetle pamiętników i powieści polskiego Oświecenia Kalina Bartnicka s. 37-86
Koncepcje wychowania obywatelskiego i patriotycznego w szkołach Komisji Edukacji Narodowej Kalina Bartnicka s. 41-67
Wychowanie państwowe : do dyskusji nad problemami ideologii wychowawczej sanacji Kalina Bartnicka s. 61-132
Człowiek uniwersytetu : Michał Pełka-Poliński (1783-1848) : kariera akademicka ubogiego szlachcica na Uniwersytecie Wileńskim. Cz. 1 Kalina Bartnicka s. 75-91
Po jubileuszu 200-lecia utworzenia Komisji Edukacji Narodowej Kalina Bartnicka s. 77-101
Sprawa przedruku "Ustaw Komisji Edukacji Narodowej" w Wileńskim Okręgu Szkolnym początku XIX w. Kalina Bartnicka s. 91-106
"Jaki powinien być uniwersytet rosyjski?" : sprawy uniwersyteckie w świetle ankiety Ministerstwa Oświecenia Narodowego w 1849 r. Kalina Bartnicka s. 91-117
Łukasz Kurdybacha (1907-1972) : stan badań i problematyka badawcza Kalina Bartnicka s. 103-145
"Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918", Renata Gąsior, Teresa Matuła, Kraków 1998 : [recenzja] Kalina Bartnicka Renata Gąsior (aut. dzieła rec.) Teresa Matuła (aut. dzieła rec.) s. 148-151
"Formacja i kształcenie duchowieństwa zakonnego w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku", Jerzy Flaga, Lublin 1998 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Flaga (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61-1917/18", Andrzej Banach, Kraków 1997 : [recenzja] Kalina Bartnicka Andrzej Banach (aut. dzieła rec.) s. 161-163
"Histoire de l'Éducation", No No 42, 43-44, 45 (1989-1990) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 186-188
"Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"Performances scolaires de collégiens sous l'Ancien Regime : étude d'exercices latins rédigés au collège Louis-le-grand vers 1720", Marie-Madeleine Compère, Dolorès Pralon-Julia, Paris 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Marie-Madeleine Compère (aut. dzieła rec.) Dolorès Pralon-Julia (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Piedagogiczeskije soczinienija w czetyriech tomach", S. T. Szacki, Moskwa 1962-1965 : [recenzja] Kalina Bartnicka Stanislav Teofilovič Šackij (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. : zbiór studiów". T. 2, cz. 1-2, pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809-1914", Bożena Urbanek, Wrocław 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 201-205
"Uniwersytet Jagielloński. 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Kalina Bartnicka Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Związki edukacyjne Śląska z ziemiami polskimi w okresie Oświecenia", Bogumiła Burda, Zielona Góra 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Bogumiła Burda (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Ruch studencki w Niemczech 1815-1825", Maria Wawrykowa, Warszawa 1969 : [recenzja] Kalina Bartnicka Maria Wawrykowa (aut. dzieła rec.) s. 212-215
Informacja o pracach Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych Instytutu Historii Nauki PAN (lata 2001-2003 w Warszawie) Kalina Bartnicka Barbara Kuźnicka Józef Miąso Stefan Zamecki s. 213-215
"Les grands problèmes de l'éducation dans le monde. Essai d'analyse et de synthèse", Jean Thomas, Paris 1975 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jean Thomas (aut. dzieła rec.) s. 213-217
"Jan Śniadecki a historia (I)", Kalina Bartnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Maria Piasecka Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 214
"Jan Śniadecki a historia (II)", Kalina Bartnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 214
"Histoire de l'Education", No No 46, 47-48 (1990) ; 49 (1991) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 215-216
"Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939. Studium historiograficzne", Władysława Szulakiewicz, Toruń 2000 : [recenzja] Kalina Bartnicka Władysława Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 215-221
"O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego. Dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na język polski przełożone z portretem Autora", pod red. Kaliny Bartnickiej, Katarzyny Buczek, Pułtusk 2009 : [recenzja] Janina Kamińska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Historia wychowania", Józef Krasuski, Warszawa 1985 : [recenzja] Kalina Bartnicka Józef Krasuski (aut. dzieła rec.) s. 217-223
"Zarys historii wychowania", Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Adam Matuszewski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 217
"Lumières et société en Europe de l'est: l'Université de Vilna et les écoles polonaises de l'Empire Russe (1803-1832)", Daniel Beauvois, Lille 1977 : [recenzja] Kalina Bartnicka Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"L'education des filles au temps des lumieres", Martine Sonnet, Paris 1987 : [recenzja] Kalina Bartnicka Martine Sonnet (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Russkije uniwiersitiety na grani dwoch epoch. : ot Rossii kriepostnoj k Rossii kapitalisticzeskoj", R. G. Ejmontowa, Moskwa 1985 : [recenzja] Kalina Bartnicka Regina Genrichovna Ejmontova (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Pisma i wypowiedzi pedagogiczne doby Komisji Edukacji Narodowej", wybrała i wstępem opatrzyła Kamilla Mrozowska, Wrocław 1973 : [recenzja] Kalina Bartnicka Kamilla Mrozowska (aut. dzieła rec.) s. 229-233
"Komisja Edukacji Narodowej w Polsce (1773-1794), jej dzieło wychowania obywatelskiego", Ambroise Jobert, Wrocław 1979 : [recenzja] Kalina Bartnicka Ambroise Jobert (aut. dzieła rec.) s. 230-235
"<< Быть русским по духу и европейцем по образованию >>. Университеты Российской империи в образповательном пространстве Центральной и Восточной Европы ХVIII-начала ХХ в.", А. Ю. Андреев, Moskwa 2009 : [recenzja] Kalina Bartnicka Аndrej Ûr'evič Andreev (aut. dzieła rec.) s. 230-245
"Istorija proswieszczanija w Turcji (koniec XVIII - naczało XX wieka", L. Żełtiakow, J. A. Petrosjan, Moskwa 1965 : [recenzja] Kalina Bartnicka Ûrij Ašotovič Petrosân (aut. dzieła rec.) L. Żełtiakow (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej", Kalina Bartnicka, Warszawa 1973 : [recenzja] Irena Szybiak Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Histoire de l'education", no 27-28 (1985) ; no 29, 30, 31-32 (1986) ; no 33 (1987) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 236-238
"The Organization of Science and Technology in France 1808-1914", ed. by Robert Fox, George Weisz, Cambridge 1980 : [recenzja] Kalina Bartnicka Robert Fox (aut. dzieła rec.) George Weisz (aut. dzieła rec.) s. 236-243
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1807-1915", pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 238-243
"L'enseignement en France 1800-1967", Antoine Prost, Paris 1968 : [recenzja] Kalina Bartnicka Antoine Prost (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Matica slovenská v našich dejinách. Sbornik stati", Bratislava 1963 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 240-244
"Histoire de l'éducation". No 4 (1979) ; no 5 (1980) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 243-244
"The Origins of Modern Russian Education: an Intellectual Biography of Count Sergei Uvarov", Cynthia H. Whitteaker, Illinois 1984 : [recenzja] Kalina Bartnicka Cynthia H. Whitteaker (aut. dzieła rec.) s. 245-248
"Histoire de l'éducation". Nr 1 (1978) ; nr 2-3 (1979) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 246-251
"Histoire de l'éducation", no 11, 12 - Août 1981 ; no 13 - Décembre 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 251-254
"The German University. A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World", Daniel Fallon, Colorado 1980 : [recenzja] Kalina Bartnicka Daniel Fallon (aut. dzieła rec.) s. 254-260
"Dydaktyka historii w Polsce, 1773-1918", Jerzy Maternicki, Warszawa 1974 : [recenzja] Kalina Bartnicka Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"Histoire mondiale de l'éducation", la dir. Gaston Mialaret, Jean Vial, Paris 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Leonard Grochowski Gaston Mialaret (aut. dzieła rec.) Jean Vial (aut. dzieła rec.) s. 255-262
"Histoire de l'education", No No 34, 35-36, 1987 ; 37, 38, 39-40, 1988 ; 41, 1989 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 256-258
"Histoire de l'education", nr 7/8, 9 (1980) ; nr 10 (1981) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 257-261
"La presse d'éducation et d'enseignement XVIIIe siècle - 1940". T. 1, A-C, dir. de P. Caspard, Paris 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka Pierre Caspard (aut. dzieła rec.) s. 261-262
"Histoire de l'éducation", nr 14, 15-16, 17, 18, 19-20, 21, Paris 1982-1984 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 262-268
"Histoire de l'éducation", nr nr 22, 23-24 (1984) ; 25, 26 (1985) : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 264-266
"State, Society and University in Germany, 1700-1914", Charles E. McClelland, Cambridge [etc.] 1980 : [recenzja] Kalina Bartnicka Charles E. McClelland (aut. dzieła rec.) s. 272-278
"Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk - Prusy Królewskie - Rzeczpospolita", Lech Morzecki, Gdańsk 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Historia oświaty i wychowania w Polsce, 1944-1956", Władysława Szulakiewicz, Kraków 2006 : [recenzja] Kalina Bartnicka Władysława Szulakiewicz (aut. dzieła rec.) s. 326-329
"Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego", Kalina Bartnicka, Wrocław 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) s. 366-367
Konferencja w sprawie społecznych funkcji upowszechniania historii nauki, oświaty i techniki Kalina Bartnicka s. 391-395
Ogólnopolska konferencja historyków wychowania w Lublinie, 7-9 listopada 1988 Kalina Bartnicka Janina Chodakowska s. 400-402
Z dyskusji nad projektem pomnika Mikołaja Kopernika : dwa listy Jana Śniadeckiego do Stanisława Staszica Kalina Bartnicka s. 429-440
Działalność propagandowa Komisji Edukacji Narodowej Kalina Bartnicka s. 497-518
Programy nauczania w Wileńskim Okręgu Naukowym a Szkoła Krzemienicka Kalina Bartnicka s. 501-522
"Zarys historii wychowania", K. Bartnicka, I. Szybiak, Warszawa 2001 : [recenzja] Jan Niewęgłowski Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Irena Szybiak (aut. dzieła rec.) s. 516-519
"Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979", Warszawa-Kraków 1979 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 634-639
"The Transforamtion of Higher Learning 1860-1930; Expansion, Diversification, Social Opening and Professionalization in England, Germany, Russia and the United States", pod red. K. H. Jarauscha, Stuttgart 1982 : [recenzja] Kalina Bartnicka K. H. Jarausch (aut. dzieła rec.) s. 802-808