Znaleziono 22 artykuły

Lech Mokrzecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wizje nauki i oświaty uczonych gdańskich XVII i XVIII wieku Lech Mokrzecki s. 7-14
Refleksje na temat źródeł do dziejów nauczania historii w okresie staropolskim Lech Mokrzecki s. 25-32
Stosunek do nauczania historii w szkolnictwie protestanckim Prus Królewskich (XVI-XVIII w.) Lech Mokrzecki s. 69-77
"Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie (od średniowiecza po odzyskanie niepodległości w 1918 r.)", Tadeusz Brzeziński, Warszawa 1999 : [recenzja] Lech Mokrzecki Tadeusz Brzeziński (aut. dzieła rec.) s. 130-134
"Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku. Wybrane kraje i problemy", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1992 : [recenzja] Antoni Krawczyk Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 162-173
"Początki wiedzy o morzu w dawnej Rzeczypospolitej. Problematyka morska w nauce gdańskiej doby baroku i oświecenia", Lech Mokrzecki, Wrocław 1983 : [recenzja] Edmund Kotarski Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 167-173
"Tradycje nauczania historii do końca XVI wieku : wybrane kraje i problemy", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1992 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 184-185
Kongres Kultury Morskiej w Gdyni Lech Mokrzecki s. 196-197
Regionalizm w badaniach i nauczaniu historii wychowania Lech Mokrzecki Józef Żerko s. 197-203
"Szkoła kadetów w Słupsku (1769-1811)", Zygmunt Szultka, Gdańsk 1992 : [recenzja] Lech Mokrzecki Zygmunt Szultka (aut. dzieła rec.) s. 202-204
"Trzy wieki nauki gdańskiej. Szkice z dziejów od XVI do XVIII wieku", Kazimierz Kubik, Lech Mokrzecki, Wrocław 1976 : [recenzja] Stanisław Salmonowicz Kazimierz Kubik (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 203-204
"Wybitni ludzie dawnego Torunia", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa-Poznań-Toruń 1982 : [recenzja] Lech Mokrzecki Marian Biskup (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Dzieje oświaty polskiej do roku 1795", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1983 : [recenzja] Lech Mokrzecki Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Przyjaciel dzieci", Fryderyk Eberhard von Rochow, Olsztyn 1982 : [recenzja] Lech Mokrzecki Fryderyk Eberhard von Rochow (aut. dzieła rec.) s. 236-238
"Zarys dziejów Uniwersytetu Gdańskiego. Sześćdziesiąt lat tradycji polskiego szkolnictwa pedagogicznego i ekonomicznego na Wybrzeżu", Marek Andrzejewski, Lech Mokrzecki, Józef Arnold Włodarski, Gdańsk 2006 : [recenzja] Adam Matuszewski Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) Józef Arnold Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 244-245
"Wokół Staropolskiej nauki i oświaty", Lech Mokrzecki, Gdańsk 2001 : [recenzja] Wiesława Leżańska Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 251-256
"Wokół staropolskiej nauki i oświaty. Gdańsk - Prusy Królewskie - Rzeczpospolita", Lech Morzecki, Gdańsk 2001 : [recenzja] Kalina Bartnicka Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Feliks Nowowiejski - w setną rocznicę urodzin", Gdańsk 1978 : [recenzja] Lech Mokrzecki s. 627-629
Międzynarodowa Konferencja Historyków Oświaty w Salamance (9-12 września 1985) Lech Mokrzecki s. 628-630
Z badań nad kierunkami rozwoju nauk humanistycznych w Gdańsku w okresie staropolskim Lech Mokrzecki s. 645-652
"Studium z dziejów nauczania historii. Rozwój dydaktyki przedmiotu w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do schyłku XVII w.", Lech Mokrzecki, Gdańsk 1973 : [recenzja] Czesław Majorek Lech Mokrzecki (aut. dzieła rec.) s. 781-782
"Przeszłość a teraźniejszość. Studium z dziejów świadomości historycznej społeczeństwa staropolskiego", Maria Falińska, Warszawa 1986 : [recenzja] Lech Mokrzecki Maria Falińska (aut. dzieła rec.) s. 861-863