Znaleziono 19 artykułów

Anna Żarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proletariat Warszawy w rewolucji 1905-1907 r. : (październik - grudzień 1905 r.) Anna Żarnowska s. 275-276, 99-137
"Stulecie Polskiej Partii Socjalistycznej 1892-1992. Materiały sesji naukowej Towarzystwa Miłośników Historii i Towarzystwa Naukowego im. Adama Próchnika, zorganizowanej w dniach 8-9 czerwca 1992 r.", pod red. Mariana M. Drozdowskiego, Jerzego Myślińskiego, Janusza Sujeckiego, Anny Żarnowskiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) Janusz Sujecki (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 120-122
„Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej”, zbiór studiów pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 135-137
"Rodzina, prywatność, intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim”, red. Dobrochna Kałwa, Adam Walaszek, Anna Żarnowska, Warszawa 2005 : [recenzja] Piotr Perkowski Dobrochna Kałwa (aut. dzieła rec.) Adam Walaszek (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 145-148
Próby kształtowania autowizerunku w wielkomiejskiej opinii publicznej. Przedsiębiorcy Warszawy i Łodzi na przełomie XIX i XX wieku Anna Żarnowska s. 195-210
"Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX w. : zbiór studiów". T. 2, cz. 1-2, pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 1992 : [recenzja] Kalina Bartnicka Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 198-202
"Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX", pod red. Anny Żarnowskiej, Andrzeja Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Dormus Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 232-236
"Kobieta i małżeństwo : społeczno-kulturowe aspekty seksualności : wiek XIX i XX", pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej", pod red. A. Żarnowskiej, A. Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Jan Piskurewicz Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 261-265
Kościół katolicki - religia i ruch robotniczy Andrzej Chwalba Hanna Dylągowa Anna Żarnowska s. 281-297, 387-388
"Geneza rozłamu Polskiej Partii Socjalistycznej 1904 - 1906", Anna Żarnowska, Warszawa 1965 : [recenzja] A. K. Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Dziedzictwo rewolucji 1905-1907", red. Anna Żarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andzrej Stawarz i Piotr Tusiński, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Emil Noiński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Piotr Tusiński (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 375-377
Próba analizy ruchu strajkowego w Królestwie Polskim w dobie rewolucji 1905-1907 Anna Żarnowska s. 432-458
"Kobieta i kultura czasu wolnego", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2001 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 434-440
Józio do Jarosława, czyli kobieta i rewolucja obyczajowa : (na marginesie Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. VIII, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, s. 518; Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. IX, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 571) Włodzimierz Mędrzecki Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 445-451
"Kobieta i praca : wiek XIX i XX : zbiór studiów. T. 6", pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000 : [recenzja] Aneta Bołdyrew Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 451-455
Strefa prywatna społecznie kontrolowana: o małżeństwie i seksualności kobiet w epoce modernizacji : (w związku z pracą Kobieta i małżeństwo. Społeczno–kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. VIII, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2004, s. 518; Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, t. IX, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 571) Elżbieta Kaczyńska Andrzej Szwarc (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 453-463
„Społeczeństwo i polityka - dorastanie do demokracji. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku”, red. Anna Żarnowska, Tadeusz Wolsza, Warszawa 1993 : [recenzja] Jan Kancewicz Tadeusz Wolsza (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 500-507
"Klasa robotnicza Królestwa Polskiego 1870-1914", Anna Żarnowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Walentyna Najdus Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 520-526