Znaleziono 14 artykułów

Janina Kamińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akademia Wileńska w latach 1792-1799 Janina Kamińska s. 3-21
Sprawa Szkoły Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejmie Grodzieńskim w 1793 roku Janina Kamińska s. 5-24
Akademia Wileńska 1773-1780 Janina Kamińska s. 51-68
Barkowice Mokre, pow. Piotrków Trybunalski Mieczysław Góra Janina Kamińska s. 142-143
"Ostatni kanclerz litewski. Joachim Litawor Chreptowicz w okresie sejmu czteroletniego 1788-1792 (z dodatkiem dziejów rodu i życia kanclerza w okresie wcześniejszym)", Krzysztof Tracki, Wilno 2007 : [recenzja] Janina Kamińska Krzysztof Tracki (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Orbis pictus. Świat malowany Jana Amosa Komeńskiego/Orbis pictus - Die Welt in Bildern des Johann Amos Comenius", Adam Fijałkowski, Warszawa 2008 : [recenzja] Janina Kamińska Adam Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 209-214
"O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej przez Fenelona arcybiskupa kamerackiego. Dzieło po wielu wydaniach, na nowo roku 1818 w Paryżu przedrukowane, a przez Modesta Watta Kosickiego filozofii doktora na język polski przełożone z portretem Autora", pod red. Kaliny Bartnickiej, Katarzyny Buczek, Pułtusk 2009 : [recenzja] Janina Kamińska Kalina Bartnicka (aut. dzieła rec.) Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 215-219
"Universitas Vilnensis. Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792 / Janina Kamińska, Pułtusk-Warszawa 2004 : [recenzja] Ewelina Tylińska Janina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 220-223
"Polska oświata w guberni wileńskiej w latach 1864-1915", Stefania Walasek, Kraków 2003 : [recenzja] Janina Kamińska Stefania Walasek (aut. dzieła rec.) s. 228-230
"Universitas Vilnensis Akademia Wileńska i Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego 1773-1792", Janina Kamińska, Pułtusk ; Warszawa 2004 : [recenzja] Katarzyna Buczek Janina Kamińska (aut. dzieła rec.) s. 230-232
Majaczewice, pow. Sieradz Janina Kamińska s. 242-243
    Zacytuj
  • Udostępnij
Witów, pow. Sieradz Janina Kamińska s. 299-300
"Dzieje Uniwersytetu Wileńskiego 1781-1832. Notatki z wykładów w roku akademickim 1924/1925", Piotr Marian Massonius, Toruń 2005 : [recenzja] Janina Kamińska Piotr Marian Massonius (aut. dzieła rec.) s. 309-311
Burzenin, pow. Sieradz Janina Kamińska s. 312-313