Znaleziono 30 artykułów

Janina Chodakowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauki pedagogiczne w polskich uniwersytetach na przełomie XIX i XX w. Janina Chodakowska s. 21-38
Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych i jego udział w reformie szkół średnich w Polsce międzywojennej Janina Chodakowska s. 69-106
Pierwsze magisteria w uniwersytetach Drugiej Rzeczypospolitej Janina Chodakowska s. 95-112
Seminaria na kierunkach humanistycznych w polskich uniwersytetach na przełomie XIX i XX wieku Janina Chodakowska s. 115-134
Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w walce o polską szkołę średnią w Galicji w latach 1884-1914 Janina Chodakowska s. 141-172
Geneza Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Janina Chodakowska s. 143-160
Uniwersyteckie studia pedagogiczne Janina Chodakowska s. 151-172
Kształcenie nauczycieli szkół średnich w uniwersytetach galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku Janina Chodakowska s. 153-184
Wokół reformy szkół wyższych w Polsce w latach 1944-1947 Janina Chodakowska s. 157-179
"Studia i kursy zawodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1868/69-1938/39", Urszula Perkowska, Kraków 1995 : [recenzja] Janina Chodakowska Urszula Perkowska (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918)", Renata Dutkowa, Kraków 1995 ; "Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939", Urszula Perkowska, Kraków 1994 : [recenzja] Janina Chodakowska Renata Dutkowa (aut. dzieła rec.) Urszula Perkowska (aut. dzieła rec.) s. 170-172
Przebieg immatrykulacji w odradzających się uniwersytetach II Rzeczypospolitej Janina Chodakowska s. 177-186
"Z okruchów wspomnień", Marian Falski, Bydgoszcz 2007 : [recenzja] Janina Chodakowska Marian Falski (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Szkoły polskie na Warmii 1929-1939 : przegląd wspomnień", Roman Marchwiński, Olsztyn 1970 : [recenzja] Janina Chodakowska Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Dzieje myśli pedagogicznej na Śląsku", Stanisław Gawlik, Warszawa 1990 : [recenzja] Janina Chodakowska Stanisław Gawlik (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Aktywność kulturalno-oświatowa polskich instytucji pozaszkolnych na Górnym Śląsku (1848-1939)", Piotr Paweł Barczyk, Katowice 1992 : [recenzja] Janina Chodakowska Piotr Paweł Barczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-198
"Pampaedia", Jan Amos Komeński, Wrocław 1974 : [recenzja] Janina Chodakowska Jan Amos Komeński (aut. dzieła rec.) s. 226-229
"Z dziejów radzieckiej myśli pedagogicznej", N. K. Gonczarow, Warszawa 1972 : [recenzja] Janina Chodakowska Nikolaj Kirillovič Gončarov (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Organizacja nauki w poreformiennoj Rossii", E. W. Sobolewa, Leningrad 1983 : [recenzja] Janina Chodakowska E. W. Sobolewa (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1913-1939", pod red. Andrzeja Garlickiego, Warszawa 1982 : [recenzja] Janina Chodakowska Andrzej Garlicki (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Intelignencja polska pod zaborami", pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1978 ; "Inteligencja polska XIX i XX wieku". T. 1-2, pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis, Warszawa 1981-1983 : [recenzja] Janina Chodakowska Ryszarda Czepulis-Rastenis (aut. dzieła rec.) s. 243-250
"Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym", pod red. Kazimierza Rędzińskiego, Częstochowa 2004 : [recenzja] Janina Chodakowska Kazimierz Rędziński (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939", Irena Kozimala, Przemyśl 2003 : [recenzja] Janina Chodakowska Irena Kozimala (aut. dzieła rec.) s. 246-248
"Prawo do nauki w Polsce Ludowej", Edward Erazmus, Poznań 1974 : [recenzja] Janina Chodakowska Edward Erazmus (aut. dzieła rec.) s. 258-263
"Odbudowa szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944-1948", Bolesław Krasiewicz, Wrocław [etc.] 1976 : [recenzja] Janina Chodakowska Bolesław Krasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 269-275
"Wyższe szkoły pedagogiczne w Polsce w latach 1946-1956", R. Grzybowski, Gdańsk 2000 : [recenzja] Janina Chodakowska Romuald Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"Polacy na Politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939", Stanisław Mikos, Warszawa 1987 : [recenzja] Janina Chodakowska Stanisław Mikos (aut. dzieła rec.) s. 284-287
Ogólnopolska konferencja historyków wychowania w Lublinie, 7-9 listopada 1988 Kalina Bartnicka Janina Chodakowska s. 400-402
"Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu. Rozwój-metamorfozy-załamania", Włodzimierz Tyburski, Toruń 1989 : [recenzja] Janina Chodakowska Włodzimierz Tyburski (aut. dzieła rec.) s. 401-407
"Od A do Z czyli o encyklopediach i encyklopedystach", Joanna Olkiewicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Janina Chodakowska Joanna Olkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 679-683