Znaleziono 67 artykułów

Stanisław Szpilczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
<Tajemnice> mistrza Aleksego Pedemontana Stanisław Szpilczyński s. 27-51
Nicolas Copernic et sa vision de l'avenir de la pensée médicale Stanisław Szpilczyński s. 115-127
XVIII Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 139-142
Między Strasbourgiem a Zamościem Stanisław Szpilczyński s. 143-144
I Regionalny Zjazd Polskich Historyków Medycyny w Szczecinie Stanisław Szpilczyński s. 148-149
"Księgozbiór gdańskich lekarzy Krzysztofa i Henryka Heyllów", Stanisław Sokół, Maria Pelczarowa, Gdańsk 1963 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Maria Pelczarowa (aut. dzieła rec.) Stanisław Sokół (aut. dzieła rec.) s. 150-152
Średniowieczna kutlura na Śląsku (Sesja naukowa w Brzegu, 18-20 października 1974 r.) Stanisław Szpilczyński s. 162-163
XXIV Międzynarodowy Kongres Historyków Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 164-166
"De Contagione et Contagiosis Morbis et Coratione Libri III", Hieronymi Fracastorii Veronensis, Moskwa 1954 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 166-168
"Polnische Dermatologen im Zeitater der Renaissance", Jadwiga Schwann, Stanisław Schwann, 1956/57 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Jadwiga Schwann (aut. dzieła rec.) Stanisław Schwann (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Źródła i dokumenty do historii medycyny", zeszyty 3-7, 1956/7 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 170-172
"Dell' Arte Sfigmica Libri V", Giuseppe Struzio da Posnam, Minerva Medica 1961 : [recenzja] Henryk Barycz Stanisław Szpilczyński Giuseppe Struzio da Posnam (aut. dzieła rec.) s. 174-181
"Dawne czasy", Wł. Czapliński, 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Władyslaw Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 179
"80 lat medycyny w Zakopanem", Roman Talewski, Wrocław 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Roman Talewski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali", Anno XLVII, N. 2, Firenze 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 184-185
"Az Országos Orvostörténeti Könyvár Közleményei", Budapest 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 185-186
"Comunicationes ex Bibliotheca Historiae Medicae Hungarica", nr 4, Budapest 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 185
Od arystotelizmu do obiektywizmu : (z badań nad rozwojem myśli lekarskiej w dobie Odrodzenia) Stanisław Szpilczyński s. 190-193
Johann Evangelista Purkyně's Contribution to the Advance of the Natural Science and Medicine Stanisław Szpilczyński s. 199-205
XXV Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 201-203
IV Sympozjum Międzynarodowej Akademii Historii Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 208-210
Das traditionelle und progressive Geschicht der Medizin in der Renaissance-Epoche im Lichte der Polemik zwischen S. Simonius und N. Buccella nach dem Tode des Königs Stefan Batory Stanisław Szpilczyński s. 229-237
Na margniesie Sesji Miechowity Bolesław Olszewicz Stanisław Szpilczyński s. 231-234
"Polish Medical Science and History Bulletin" Stanisław Szpilczyński s. 294-295
"Ośrodek Krakowski w latach 1908-1956", Bronisław Jasicki; "Józefa Majera życia i zasługi naukowe", Adam Wrzosek; "Izydor Kopernicki", Michał Godycki; "Ośrodek Lwowski", Jan Czekanowski; "Ośrodek Wileński", Michał Reicher, Witold Sylwanowicz, "Sto lat antropologii polskiej (1856-1956)", Wrocław 1956; 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Jan Czekanowski (aut. dzieła rec.) Michał Godycki (aut. dzieła rec.) Bronisław Jasicki (aut. dzieła rec.) Michał Reicher (aut. dzieła rec.) Witold Sylwanowicz (aut. dzieła rec.) Adam Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 302-305
"J. M. Charcot 1825-1893. Sa vie et son oeuvre", Georges Guillain, Paris 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Georges Guillain (aut. dzieła rec.) s. 305-306
Jan Ewangelista Purkyne. Uroczystości i wystawa we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 305-309
Bernard O'Connor o zdrowotności i higienie w Polsce u schyłku XVII wieku oraz jego zapatrywania na strukturę ludzkiego organizmu Stanisław Szpilczyński s. 305-319
Kongres Niemieckiego Towarzystwa Historii Medycyny, Przyrodoznawstwa i Techniki w Regensburgu. (Ratyzbona) 28. IX.-3.X.1957 Stanisław Szpilczyński s. 326-328
Ze Zjazdu Fizyków Polskich we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 328
"Gefässe zur Kindernährung im Wandel der Zeit", Dieter Klebe, Hans Schadewaldt, Frankfurt a/M 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Dieter Klebe (aut. dzieła rec.) Hans Schadewaldt (aut. dzieła rec.) s. 343-344
"Quelques aspects de la doctrine classique de la médecine Chinoise", P. Huard, Juin 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 344-345
"La medicine Hippocratique", Charles Lichtenhaeler, Neuchâtel 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Charles Lichtenhaeler (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Essai historique sur l'Hopital Saint-Éloi de Montpellier (1183-1950)", Louis Dulieu, Montpellier 1953 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Louis Dulieu (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"La medicina en la epoca de los reyes catolicos", Ferdynand Zubiri Vidal, Saragossa 1957 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Ferdynand Zubiri Vidal (aut. dzieła rec.) s. 354-355
"Medical History", Tom II, z. 2, 1958 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 367-368
"Göttingen. Historisches und Aktuelles über das Sirenen-Problem in der Medizin", Georg. B. Gruber, Leipzig 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Georg. B. Gruber (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Theodor Zwinger und seine Zeitgenossen", Johannes Karcher, Basel 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Johannes Karcher (aut. dzieła rec.) s. 392-393
Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny w Montpellier (1958) Stanisław Szpilczyński s. 393-394
Kongres Historii Medycyny w Niemieckiej Republice Federalnej (1958) Stanisław Szpilczyński s. 394-395
"Eine Slovakische Medizinische Handschrift aus dem 17 Jahrhundert", Gy. Decsy, Budapest 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Gy. Decsy (aut. dzieła rec.) s. 398-399
Sesja poświęcona Witelonowi z Legnicy jego czasów Stanisław Szpilczyński s. 415-416
I Wszechzwiązkowy Zjazd Historyków Medycyny ZSRR Stanisław Szpilczyński s. 436-437
"K počátkům věděcké dráhy J. E. Purkyně", Vladislav Kruta, Brno 1964 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Vladislav Kruta (aut. dzieła rec.) s. 451-452
"Paracelsus. An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance", Walter Pagel, Basel-New York 1958 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Walter Pagel (aut. dzieła rec.) s. 458-459
"Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei", zeszyt 6-7 (1957) : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 477-479
"Essai sur la Médecine Égyptienne de l'époque pharaonique", Gustave Lefebvre, Paris 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Gustave Lefebvre (aut. dzieła rec.) s. 483-484
"Iz Hrvatske Medicinske Proslosti", Zagreb 1954 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 490
Regionalna konferencja historyków medycyny we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 538-540
Historyczno-medyczne posiedzenie we Wrocławiu Stanisław Szpilczyński s. 540
Kopernikowska wizja postępu w medycynie Stanisław Szpilczyński s. 577-593
"A History of Medicine", Douglas Guthrie, London [et al.] 1945 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Douglas Guthrie (aut. dzieła rec.) s. 584-585
"Źródła i dokumenty do historii medycyny", z. 1: "Sprawy lekarskie w aktach Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie (1800-1832); z. 2: "Zagadnienia lekarskie w aktach Rządu Tymczasowego Królestwa Polskiego (1815)", Warszawa 1955 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński s. 586-587
Sesja popularnonaukowa w Lubinie w 300-ną rocznicę śmierci Jana Jonstona Stanisław Szpilczyński s. 589
"Tadeusz Browicz, życie i działalność naukowa", Michał Hanecki, Warszawa 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Michał Hanecki (aut. dzieła rec.) s. 603-604
"Antipocras" Mikołaja z Polski (XIII w.) Stanisław Szpilczyński s. 605-619
"Ludwik Hirszfeld", Hanna Hirszfeldowa, Andrzej Kelus, Feliks Milgrom, Wrocław 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Hanna Hirszfeldowa (aut. dzieła rec.) Andrzej Kelus (aut. dzieła rec.) Feliks Milgrom (aut. dzieła rec.) s. 613
XX Seminarium historyczno-medyczne doktorantów Leszek Barg Stanisław Szpilczyński s. 631-633
"Historia medycyny", Władysław Szumowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Władysław Szymowski (aut. dzieła rec.) s. 671-675
XXVI Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny (Plovdid 20-25 VIII 1978) Stanisław Szpilczyński s. 723-725
"Z podstawowych zagadnień historii medycyny", Feliks Widy-Wirski, Warszawa 1959 : [recenzja] Henryk Sejneński Stanisław Szpilczyński Feliks Widy-Wirski (aut. dzieła rec.) s. 730-735
Zjazd polskich historyków medycyny Stanisław Szpilczyński s. 755-759
Józef Strusiek z Poznania, najwybitniejszy lekarz polskiego odrodzenia : o monografię twórcy nowej nauki o pulsie Stanisław Szpilczyński s. 759-773
Stanisław Sokół 1911-1968 Stanisław Szpilczyński s. 811-814
Kontakty Odona Bujwida z Ludwikiem Pasteurem Stanisław Szpilczyński s. 811-812
"Med. dr. Jiří Procháska 1749-1820 život-dílodoba", Władysław Kruta, 1956 : [recenzja] Stanisław Szpilczyński Władysław Kruta (aut. dzieła rec.) s. 838-839
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Barbara Kuźnicka Stanisław Szpilczyński s. 856-858