Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2008, Tom 16

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3-4
Między tekstem a podtekstem : nagłówki prasowe Bożena Ostromęcka-Frączak s. 5-12
Teksty w nauczaniu przyszłych tłumaczy Marta Pančikova s. 13-20
Pragmatyczne akty mowy w kontekście komunikacyjnym Edyta Pałuszyńska s. 21-27
Teksty do nauczania języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ Grzegorz Rudziński s. 29-36
Wiersze i piosenki w nauczaniu dzieci języka polskiego jako obcego Małgorzata Dawidziak-Kładoczna s. 37-48
Niedostatki fonetyczne w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego (poziom progowy) Katarzyna Jachimowska s. 49-53
Możliwości wykorzystania aforyzmu w rozwijaniu sprawności mówienia Anna Trębska-Kerntopf s. 55-70
Jak nauczyć rozumienia wypowiedzi mówionych? Ewa Sabela s. 71-80
Rola i funkcje tekstu mówionego w testowaniu sprawności rozumienia ze sluchu na poziomie B2 Adriana Prizel-Kania s. 81-89
Wierszyki fonetyczne dla dzieci w nauczniu języka polskiego jako obcego Michalina Jasińska s. 91-97
Dowcip w tekstach do nauczania języka polskiego jako obcego Beata Grochala s. 99-105
Teksty dziennikarskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na materiale podręczników) Monika Grzelka s. 107-112
Teksty i ich dobór w nauczaniu języka polskiego Słowaków Maria Magdalena Nowakowska s. 113-117
Grzecznościowe akty mowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym (A1) Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz s. 119-125
Analiza zawartości jako metoda badania podręczników do nauki języka polskiego jako obcego Tomasz Piekot Anna Żurek s. 127-134
Między tekstem a tekstem : wykorzystanie tekstów oryginalnych w procesie kształcenia sprawności pisania w grupach zaawansowanych Katarzyna Bytomska s. 135-140
Czasem trzeba owijać w bawełnę : eufemizmy w materiałach dydaktycznych dla cudzoziemców Anna Dąbrowska Małgorzata Pasieka s. 141-151
O tekstach prasowych autorstwa osób dwujęzycznych Maria Witkowska-Gutkowska s. 153-158
Kulturowe uwarunkowania związków frazeologicznych w polszczyźnie i słoweńszczyźnie Maria Wtorkowska s. 159-166
Spójność tekstu argumentacyjnego w doskonaleniu umiejętności pisania Anna Majewska-Tworek Monika Zaśko-Zielińska s. 167-173
Teksty i konteksty, czyli o roli dramaturgii współczesnej w poznawaniu kultury polskiej za granicą Jadwiga Sobczak s. 175-181
Jak powstają hasła do "Leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców" Grażyna Zarzycka s. 183-189
Lektorat jako tekst kultury rozważania na tle założeń programu kulturowego Jerzy Kowalewski s. 191-197
Baśń jako tekst w nauczaniu obcokrajowców - "Waligóra i Wyrwidąb" Kazimierza Władysława Wójcickiego Dorota Michułka s. 199-205
Teksty kultury popularnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego Piotr Kajak s. 207-211
Od Mickiewicza do Miłosza : literatura polska w oczach cudzoziemców uczących się języka polskiego Katarzyna Stankiewicz s. 213-218
Teksty kultury na zajęciach języka polskiego jako obcego Magdalena Wojenka s. 219-225
Wykorzystywanie tekstów z łódzkiej prasy w nauczaniu języka polskiego jako obcego Iwona Dembowska s. 227-232
Legendy łódzkie jako teksty pomocnicze w nauczaniu polskiego jako obcego Aneta Strzelecka s. 233-239