Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 1
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2000, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog międzykulturowy : teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski Grażyna Zarzycka s. 1-173