Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2005, Tom 14

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3-4
Dyskurs prasowy o "Łódzkiej Wieży Babel" (na podstawie tekstów publicystycznych 1989-2003) Grażyna Zarzycka s. 5-28
Zainteresowania i świadomość czytelnicza słuchaczy grup polonijnych Barbara Mikulska s. 29-40
Pozycja przymiotnika w zdaniu polskim i włoskim : uwarunkowania syntaktyczne Mirosława Magajewska s. 41-56
Błędy derywacyjne studentów rosyjskojęzycznych na tle polsko-rosyjskich kontrastów słowotówrczych Barbara Krucka s. 57-94
Multimedialny "Fonetyczny słownik języka polskiego" (http:/ Małgorzata Krzywańska Tadeusz Malinowski s. 95-104
Lektorat języka polskiego dla wolontariuszy JICA Ewa Sabela s. 105-111
Z doświadczeń lektora gościnnego na Uniwersytecie Padewskim Mirosława Magajewska s. 113-119
Szkice ze sprawozdań z lektoratu Daugavpils (1993-1997) Janusz Bomanowski s. 121-127
Standardy europejskie a nauczanie języka polskiego jako obcego Grażyna Zarzycka s. 129-140