Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 54
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2011, Tom 18

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Beata Grochala Magdalena Wojenka-Karasek s. 3-4
Nagłówki prasowe w glottodydaktyce : frazeologia Bożena Ostromęcka-Frączak s. 7-17
, O tekstach prasowych osób dwujęzycznych : słownictwo i frazematyka Maria Witkowska-Gutkowska s. 19-24
Prasa kobieca jako pomoc dydaktyczna na przykładzie kursów dla żon żołnierzy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie Magdalena Kobus s. 25-30
Czytanie hipertekstu przez uczących się języka polskiego jako obcego – badania pilotażowe Dominika Bucko s. 31-38
Teksty internetowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym Ewa Sabela s. 39-44
Tekst – sytuacja – kontekst w dyskusji Edyta Pałuszyńska s. 45-53
Tekst reklamy na lekcji języka polskiego jako obcego Marta Skura s. 55-62
, Co słychać w słuchowisku, czyli o technikach pracy z teatrem wyobraźni na zajęciach języka polskiego jako obcego Anna Trębska-Kerntopf s. 63-69
Nazwa własna jako tekst kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego Beata Afeltowicz s. 73-80
Kultura jako czynnik motywujący do nauki języka polskiego amerykańskich studentów o polskim pochodzeniu Iwona Dembowska-Wosik s. 81-86
Scenariusze i listy dialogowe "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego jako teksty kultury na zajęciach z cudzoziemcami Mirosław Jelonkiewicz s. 87-97
Jan Paweł II jako temat kulturowy Grażyna Zarzycka s. 99-110
Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego : motywy i oczekiwania studentów Tamara Czerkies s. 113-128
Współczesny tekst literacki jako źródło polskiej frazeologii potocznej na zajęciach z języka polskiego jako obcego Julia Dilna s. 129-134
W soczewce wiersza : poezja w nauczaniu leksyki Wiola Próchniak s. 135-141
Teksty-preteksty, czyli „poezja gramatyki i gramatyka poezji” na lekcjach języka polskiego jako obcego Alicja Skalska Iwona Słaby-Góral s. 143-152
Recepcja tekstu literackiego w procesie glottodydaktycznym Natalia Tsai s. 153-163
Wyobrażenia o polskiej przeszłości w literaturze dwudziestolecia międzywojennego i w literaturze współczesnej Andrzej Zienkiewicz s. 165-171
„Świetności mowy ojczystej w kieliszku odbite”, czyli o alkoholu po polsku Anna Domańska s. 175-182
, Słowa z obszarów tabuizowanych w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego Marta Gołębiowska Justyna Janus-Konarska s. 183-191
Tematy tabu w nauczaniu języka polskiego jako obcego Piotr Kajak s. 193-199
Podstawy etykiety językowej w wybranych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego Maria Magdalena Nowakowska s. 201-209
Wzory grzecznościowe w podręczniku do nauki języka polskiego jako obcego "Hurra!!! Po polsku 1" Emilia Sztabnicka s. 211-216
Wszystkiego najlepszego i połamania czego? Agnieszka Stryjecka s. 217-222
Teksty w nauczaniu Ukraińców łączliwości leksykalno-semantycznej czasowników polskich Ałła Krawczuk s. 223-228
Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego Kamil Szafraniec s. 229-234
Błędy interferencyjne w pracach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego Katarzyna Bednarska s. 237-242
Problemy fonetyczne Słoweńców uczących się języka polskiego Maria Wtorkowska s. 243-252
Ćwiczenia komunikacyjne a nauczanie fonetyki języka polskiego jako obcego Michalina Biernacka s. 253-259
Mów do mnie kotku…, czyli o uczuciach po polsku i po słoweńsku Zuzanna Krystyna Kobos s. 261-267
"Kotuś, pieseczek, chrabąszczyk, myszka… – Spis" Tadeusza Chyły jako (pre)tekst do rozważań o konieczności nauczania obcokrajowców słowotwórstwa języka polskiego Marcin Maciołek s. 269-278
Osobliwości składni rządu w tekstach ukraińskich studentów polonistów Oksana Ohorilko s. 279-284
Wariacje na temat dialogu, czyli co można zrobić z tekstem w grupie średnio zaawansowanej językowo na zajęciach z języka polskiego jako obcego Iwona Słaby-Góral s. 285-293
Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego Magdalena Stasieczek-Górna s. 295-302
Postać bezokolicznika a odmiana czasownika w czasie przeszłym Wiesław Tomasz Stefańczyk s. 303-309
Problematyka wizerunkowego modelowania polskości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego – między obrazem a tekstem Miłosz Babecki Maria Rółkowska s. 313-320
Obraz Polski i Polaków w najnowszych filmach polskich i możliwość ich wykorzystania w edukacji kulturowej cudzoziemców Joanna Prędota s. 321-325
Obraz polskiej rodziny w wybranych podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego Aneta Strzelecka s. 327-333
Nie taki cudzoziemiec straszny… – obraz cudzoziemca wśród studentów polonistyki Beata Grochala Magdalena Wojenka-Karasek s. 335-343
Zindywidualizowana metoda komunikacyjna nauczania języków słowiańskich a nauczanie języka polskiego jako obcego Danuta Gałyga s. 347-351
Rola wypracowań dzieci polskiego pochodzenia w badaniach nad stopniem opanowania języka Anna Czeniek s. 353-363
Rola tekstu w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym Helena Borysiewicz Halina Palianowa s. 365-370
Teksty mówione w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu : próba charakterystyki Adriana Prizel-Kania s. 371-377
Transkrypcja tekstów pisanych przez cudzoziemców na potrzeby korpusu uczniowskiego Grzegorz Rudziński s. 379-385
Tłumaczenie dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Anna Dunin-Dudkowska s. 387-392
Prezentacje multimedialne jako metoda kształcenia umiejętności budowania tekstów mówionych wśród studentów japońskich Barbara Morcinek s. 393-402
Sposoby formułowania tekstów poleceń w ćwiczeniach reprezentujących podejście ludyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Bartosz Jałoszyński s. 403-410
Rola komentarza lektorskiego jako tekstu podstawowego w nauczaniu obcokrajowców Kamila Sokołowska s. 411-417
"Od słowa do słowa toczy się rozmowa. Repetytorium leksykalne z języka polskiego jako obcego dla poziomów B1 i B2", Przemysław Gębala, Kraków 2009 : [recenzja] Bożena Ostromęcka-Frączak Przemysław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 419-422
"Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych", Iwona Janowska, Kraków 2010 : [recenzja] Grzegorz Rudziński Iwona Janowska (aut. dzieła rec.) s. 423-426
"Nie licz na liczebnik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego", Piotr Garncarek, Warszawa 2009 : [recenzja] Maria Witkowska-Gutkowska Piotr Garncarek (aut. dzieła rec.) s. 427-432
"ABC Polnisch", Urszula Dobesz, Kathrin Hänel, Agnieszka Korman, Małgorzata Pasieka, Magdalena Świątek, Anna żurek, Wrocław 2009 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Urszula Dobesz (aut. dzieła rec.) Kathrin Hanel (aut. dzieła rec.) Agnieszka Korman (aut. dzieła rec.) Małgorzata Pasieka (aut. dzieła rec.) Magdalena Świątek (aut. dzieła rec.) Anna Żurek (aut. dzieła rec.) s. 432-437
"Učimo poljski. Poljski pravopis za početnike", Barbara Kryžan-Stanojević, Ivana Maslač, Jolanta Sychowska-Kavedžija, Dominika Kaniecka, Zagrzeb 2008 : [recenzja] Maria Wtorkowska Dominika Kaniecka (aut. dzieła rec.) Barbara Kryžan-Stanojević (aut. dzieła rec.) Ivana Maslač (aut. dzieła rec.) Jolanta Sychowska-Kavedžija (aut. dzieła rec.) s. 437-440