Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 66
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2010, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Grażyna Zarzycka s. 3-5
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego (1958–2008) Bogusław Rakowski s. 9-17
Wkład pracowników Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ w rozwój polskiej glottodydaktyki Bożena Ostromęcka-Frączak s. 19-27
Plany i programy nauczania w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi Dorota Wielkiewicz-Jałmużna s. 29-33
Kursy języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998–2008 Iwona Słaby-Góral s. 35-44
Dawny model egzaminu semestralnego i końcowego z języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ oraz jego ewolucja Grzegorz Rudziński s. 45-51
„Prawo pierwszych skojarzeń”,czyli o wpływie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców na losy i decyzje życiowe niektórych jego absolwentów Alicja Skalska s. 53-61
Incydenty krytyczne, czyli najtrudniejsze doświadczenia słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ Grażyna Zarzycka s. 63-76
Tekst w nauczaniu cudzoziemców jako problem Romuald Cudak s. 79-90
Literatura i ramy pamięci historycznej Literaturoznawstwo w procesie nauczania kultury polskiej (współczesnej) : kilka uwag Andrzej Zieniewicz s. 91-98
Teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego Piotr Garncarek s. 99-106
Teksty kultury w praktycznej realizacji programu kulturowego Jerzy Kowalewski s. 107-114
Antropologia codzienności a kształcenie kompetencji z zakresu wiedzy o kulturze w edukacji polonistycznej Aleksandra Achtelik s. 115-121
"Nomina propria" w tekstach związanych z kulturą lokalną – poszerzanie wiedzy o świecie czy przeszkoda w rozumieniu tekstu? : na podstawie tekstów o Łodzi Iwona Dembowska-Wosik s. 123-130
Ile wina można wypić do obiadu? Elementy kultury formalnej i nieformalnej w tekstach dla cudzoziemców Agnieszka Stryjecka s. 131-136
"O polityce po polsku" – treści politologiczne na zajęciach języka polskiego jako obcego Piotr Kajak s. 137-143
Podbić oko czy serce, zdobyć pół Europy czy kobietę – jak mówimy o miłości po polsku? Anna Rabczuk s. 145-154
Analiza tekstu jako zdarzenia komunikacyjnego Edyta Pałuszyńska s. 157-165
Teksty regionalne w nauczaniu cudzoziemców Jolanta Tambor s. 167-175
Miejsce kolokacji w leksykografii i ich rola w tworzeniu tekstów w języku obcym Hanna Burkhardt s. 177-184
Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków Tomasz Majtczak Bożena Sieradzka-Baziur s. 185-193
"Kot" w polskich i słoweńskich związkach wyrazowych : frazeologizmach i przysłowiach Maria Wtorkowska s. 195-204
Rośliny w słoweńskiej, czeskiej i polskiej frazeologii Katarzyna Bednarska s. 205-212
Moda językowa na frazeologizmy i idiomy w mediach jako „podtekst” glottodydaktyki Iwona Słaby-Góral s. 213-222
Kilka uwag o słowotwórstwie polskiego przysłówka Wiesław Tomasz Stefańczyk s. 223-227
Kategoria czasu w tekstach poetyckich : propozycje glottodydaktyczne Małgorzata Smereczniak s. 229-239
Ćwiczenia w zakresie spójności tekstu w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego Magdalena Wojenka s. 241-249
Teksty, „podteksty” i konteksty a przyswajanie aspektu Agnieszka Karolczuk s. 251-256
Zagadki dla dzieci w nauczaniu cudzoziemców fonetyki języka polskiego Michalina Jasińska s. 257-265
„W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, czyli wykorzystanie wierszy Jana Brzechwy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A2 Karolina Fastyn s. 267-273
Trudny początek, czyli o typach tekstów na poziomie A1 : w świetle istniejących materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako obcego Anna Burzyńska-Kamieniecka Urszula Dobesz s. 277-283
Jakie typy tekstów rozwijają sprawność komunikacyjną uczących się języka polskiego jako obcego? Dorota Rysak s. 285-292
Teksty użytkowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego Agnieszka Rabiej s. 293-302
Tekst argumentacyjny w glottodydaktyce Piotr Lewiński s. 303-310
Autorska recenzja filmowa przygotowana na zajęcia z cudzoziemcami Mirosław Jelonkiewicz s. 311-315
Wstęp do podręcznika jako gatunek tekstu glottodydaktycznego Beata Grochala-Woźniak s. 317-325
Legendy wciąż żywe – nowe oblicza tradycyjnych polskich legend inscenizowanych przez obcokrajowców Piotr Horbatowski s. 327-334
Piosenka jest dobra na wszystko? Maria Łaszkiewicz s. 335-341
Wywiad prasowy jako tekst uniwersalny w nauczaniu języka polskiego jako obcego Maria Rółkowska s. 343-350
Komiks w kształceniu polonistycznym obcokrajowców Wioletta Hajduk-Gawron s. 351-358
Teksty w procesie nauczania języka polskiego jako obcego w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Justusa-Liebiga w Gießen Marcin Gołaszewski s. 359-367
Teksty i „podteksty” na internetowym kursie języka polskiego dla początkujących Katarzyna Kołak s. 369-374
Internet w nauczaniu języka polskiego jako obcego Krystyna Data s. 375-382
Literatura polska w kontekście innego kręgu kulturowego Nikołaj Jež s. 385-393
Tekst literacki a metody nauczania języków obcych Natalia Tsai s. 395-404
Wyzwalanie wyobraźni : o korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego Tamara Czerkies s. 405-414
„Teatr czytelników” jako dialog z tekstem literackim : na przykładzie inscenizacji wiersza Wisławy Szymborskiej "Pogrzeb" Grażyna Zarzycka s. 415-424
Obecność tekstów prozy polskiej po 1989 r. w nauczaniu języka polskiego jako obcego – realia, potrzeby, problem wyboru Małgorzata Świstowska s. 425-432
Utwory prozaiczne Sławomira Mrożka jako teksty wykorzystywane w nauczaniu gramatyki, stylistyki i kultury języka polskiego jako obcego W. Przemysław Turek s. 433-438
Frazeologia polskich młodzieżowych tekstów literackich w nauczaniu Ukraińców Julia Dilna s. 439-445
Tłumaczenie tekstów specjalistycznych Marta Pančíková s. 449-455
Wykorzystanie tekstu specjalistycznego w pracy z grupami na poziomie średnim (B2) Mirosława Magajewska s. 457-465
„Ekonomia – to nie boli”? : tekst w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie ekonomii Małgorzata Gębka-Wolak s. 467-473
Skrypt do nauczania języka polskiego jako obcego w zakresie chemii w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego : rys historyczny Krzysztof Kalinowski Aneta Romańska s. 475-483
"Manualik"... Stanisława Stawskiego Analiza tekstów XVIII-wiecznego podręcznika do nauczania języka polskiego Anna Dąbrowska Małgorzata Pasieka s. 487-494
Obraz Polki Katarzyna Stankiewicz Anna Żurek s. 495-505
O niepełnosprawności w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego Anna Maria Kola s. 507-515
Między zdrowym rozsądkiem a polityczną poprawnością – polskie podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego oczami cudzoziemców Tomasz Piekot Grzegorz Zarzeczny s. 517-528
Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców Ałła Krawczuk s. 529-537
Kryteria wyboru i cel edukacyjny tekstów w podręczniku "Mówta, co chceta" autorstwa Magdaleny Mitrewej i Stanisława Dubisza Magdalina Mitrewa s. 539-543
Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem Anna Seretny s. 547-559
Tekst i jego rozumienie w podejściu zadaniowym Iwona Janowska s. 561-569
Typy zadań testujących czytanie ze zrozumieniem a ich rozwiązywalność w materiałach egzaminacyjnych dla poziomów C1 i C2 egzaminu certyfikatowego Bożena Krawiec s. 571-579
Kogo i jak testujemy w części „Rozumienie ze słuchu” egzaminu certyfikatowego na poziomie B1? Anna Domańska s. 581-589
Teksty i konteksty w testowaniu sprawności słuchania : na podstawie egzaminów certyfikatowych Adriana Prizel-Kania s. 591-597
Certyfikacja języka polskiego jako obcego w latach 2004–2008 : komunikat Danuta Szczęsna s. 599-603