Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2002, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 3-4
Rola i miejsce regionalizmów w kulturze politycznej Sławomir Gala s. 5-10
O interkulturowej kompetencji komunikacyjnej Grażyna Zarzycka s. 11-41
Polsko-rosyjskie kontrasty w zakresie derywacji rzeczownikowej Barbara Krucka s. 43-68
Bułgarskie błędy ortogaficzne w języku polskim i ich podłoże Anna Kijewska s. 69-80
Do czego Polakom potrzebny jest ten nieszczęsny celownik? : czyli problemy cudzoziemców związane z użyciem rzadziej występujących form fleksyjnych Iwona Słaby-Góral s. 81-86
Dydaktyczno-językowe aspekty korelacji w nauczaniu cudzoziemców Leon Sikorski s. 87-92
Lista rangowa słownictwa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska jako pomoc w nauczaniu języka specjalistycznego Grzegorz Rudziński s. 93-107
Charakterystyka zmodyfikowanego egzaminu z języka polskiego po kursie podstawowym : (stopień IV: poziom podstawowy, progowy) w SJPC UŁ Aleksandra Kubacka-Gorwecka s. 109-112
Streszczenie : ważne ćwiczenie w kształtowaniu myślenia analitycznego w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego Anna Omulecka s. 113-118
Sprawozdanie z konferencji "Obcokrajowców uczenie Polski", Kraków 29 czerwca 1999 Alicja Skalska s. 119-123
Z doświadczeń lektora gościnnego w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze Grażyna Kompel s. 125-133
Z doświadczeń lektora gościnnego JPJO i KPJO na uniwersytetach szwedzkich Anna Elżbieta Sajenczuk s. 135-143
Jak w Krakowie chrząszcz brzmi w trzcinie Grażyna Zarzycka Władysław Miodunka (aut. dzieła rec.) Jarosław Rokicki (aut. dzieła rec.) s. 145-149
Sprawdza się! Grażyna Zarzycka Ewa Bajor (aut. dzieła rec.) Eliza Madej (aut. dzieła rec.) s. 151-157
"O ekonomii po polsku : podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców : poziom średniozaawansowany", Magdalena Szelc-Mays, Paweł Długosz, Kraków 1999 : [recenzja] Leon Sikorski Paweł Długosz (aut. dzieła rec.) Magdalena Szelc-Mays (aut. dzieła rec.) s. 159-161