Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
2014, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-10
Znaczenie, sens, negocjowanie znaczeń – o "ambisemicznym" charakterze konceptualizacji Barbara Kudra Andrzej Kudra s. 11-22
Kategorie wiedzy i władzy w dyskursie publicznym Małgorzata Rzeszutko-Iwan s. 23-36
Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym Anna Seretny s. 37-50
Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym Magdalena Steciąg s. 51-62
Wobec polskości : z doświadczenia nauczyciela języka polskiego jako obcego Grażyna Balkowska s. 63-73
Rola nauczyciela jako przewodnika po wymowie polskiej Michalina Biernacka s. 75-84
Wprowadzanie nowych treści a strategie negocjacyjne na lekcji języka polskiego jako obcego Kamila Kubacka s. 85-97
Rola nauczyciela (języków obcych) w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego Sylwia Rapacka-Wojtala s. 99-107
O rolach i cechach osobowościowych dobrego lektora języka polskiego jako obcego : na podstawie opinii studentów Maria Rółkowska s. 109-117
Glottodydaktyk pomiędzy tradycją a nowoczesnością Urszula Swoboda-Rydz s. 119-128
Dysleksja na lekcji języka polskiego jako obcego Urszula Bielecka s. 129-135
Okropni czy wspaniali? Nauczanie języka polskiego jako obcego a negocjowanie znaczeń : (na podstawie tekstów podręcznikowych) Paula Góralczyk-Mowczan s. 137-144
Content and language integrated learning jako metoda ułatwiająca przełamywanie bariery komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych Agnieszka Handzel s. 145-152
Projekt "LiME – Languages in Media" : jak materiały medialne mogą wspierać migrantów i ich nauczycieli w edukacji językowej Sławomir Rudziński s. 153-161
W jaki sposób i z jakiej okazji świętują podręcznikowi i prawdziwi Polacy? Negocjowanie ważności świąt Aneta Strzelecka s. 163-175
Koncepcja skryptu Wokół Polski i Polaków do nauczania JPJO na poziomie średnim B2 w świetle teorii konektywizmu i nowych technologii Anna Trębska-Kerntopf s. 177-201
Kłopot ze znaczeniem : naruszenia normy leksykalnej a działania lektora języka polskiego jako obcego Agnieszka Karolczuk s. 203-210
Zagadnienia słowotwórcze w wybranych podręcznikach do nauczania języków słoweńskiego i polskiego jako obcych Boris Kern s. 211-220
Postacie bajkowe i fantastyczne na tle wybranych języków słowiańskich : problem "szemranego" rodzaju gramatycznego Maria Magdalena Nowakowska s. 221-227
Nauczyciel uczy się przez całe życie Iwona Słaby-Góral s. 229-249
Tendencje w polskiej fleksji werbalnej : (na przykładzie form czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ać) Wiesław T. Stefańczyk s. 251-258
Przymiotniki w podręcznikach do nauki języka słoweńskiego Agnieszka Zatorska s. 259-267
Stare media w defensywie? Znaczenie i funkcje podręcznika do nauczania JPJO w mediasferze nowych mediów Miłosz Babecki s. 269-278
Językowe środki perswazji w polskich i słoweńskich reklamach Katarzyna Bednarska s. 279-287
Pojęcie wizerunku i jego związki z glottodydaktyką : na przykładzie wizerunku Łodzi w chicagowskim "Dzienniku Związkowym" Iwona Dembowska-Wosik s. 289-298
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w zakresie rozumienia tekstów : (negocjowanie znaczeń a proces dydaktyczny) Edyta Pałuszyńska s. 299-308
Sposoby organizacji semantycznej nagłówków prasowych a glottodydaktyka Magdalena Wojenka-Karasek s. 309-320
Media w nauczaniu języków obcych : koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania metodyczne Grażyna Zarzycka s. 321-333
Tekst medialny w edukacji glottodydaktycznej Urszula Żydek-Bednarczuk s. 335-344
Zabawy znaczeniem w felietonach Tomasza Olbratowskiego Mateusz Gaze s. 345-353
Negocjowanie znaczeń w tekstach kabaretowych a glottodydaktyka Beata Grochala s. 355-362
Elementy ludyczne w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego : (na materiale serialu "Świat według Kiepskich") Rafał Maćkowiak s. 363-374
Transfer kulturowy w nauczaniu przekładu a rola nauczyciela Anna Dunin-Dudkowska s. 375-384
Trudności z tłumaczeniem nazw botanicznych : (nazwy wybranych roślin w językach : polskim, słowackim i słoweńskim) Marta Pančíková s. 385-392
Kultura polska w przekładzie : problemy ekwiwalencji Kamil Szafraniec s. 393-401
Porównanie polskich i słoweńskich frazeologizmów z komponentem wybranych zwierząt domowych : (byka, wołu, krowy i cielęcia) Maria Wtorkowska s. 403-412
Recenzja serii materiałów do nauczania JPJO Polski, krok po kroku Iwona Dembowska-Wosik Sylwia Dawidek (aut. dzieła rec.) Anna Stelmach (aut. dzieła rec.) Iwona Stempek (aut. dzieła rec.) Aneta Szymkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Tekst literacki w nauczaniu języka obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej)", Tamara Czerkies, Kraków 2012 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Tamara Czerkies (aut. dzieła rec.) s. 416-419
"Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych", red. Robert Dębski, Kraków 2008 : [recenzja] Grażyna Zarzycka Robert Dębski (aut. dzieła rec.) s. 419-422