Tytuł Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN 0860-6587
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
1996, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3
O potrzebie prowadzenia językoznawczych badań tekstów naukowych Grzegorz Rudziński s. 5-11
Założenia dydaktyczno-metodyczne podręcznika : "Język polski dla cudzoziemców", cz. 1 Teresa Borowczyk Halina Iljaszuk s. 13-17
Założenia metodyczno-programowe kursu języka polskiego dla cudzoziemców-ekonomistów Leon Sikorski s. 19-22
Związki frazeologiczne z czasownikiem "robić" i ich ekwiwalentyw języku rosyjskim Barbara Krucka s. 23-34
Frazeologizmy w nauczaniu języka polskiego cudzoziemców na przykładzie czasownika "robić" i jego odpowiedników - hispańskiego "hacer" i portugalskiego "fazer" Magdalena Starzycka s. 35-41
Film edukacyjny w praktyce glottodydaktycznej : próba adaptacji Alicja Skalska s. 43-61
Kody niewerbalne jako obiekty nauczania języka obcego Ewa Mendak s. 63-68
O integracji teoretycznych i praktycznych aspektów badania socjalno-psychologicznej adaptacji studentów-cudzoziemców M. A. Iwanowa N. A. Titkowa s. 69-74
Filmy video w nauczaniu cudzoziemców słownictwa biologiczneo Stanisław Hrabec Barbara Penczak s. 75-81
Test wstępny jako jeden z czynników intensyfikacji nauczania matematyki w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Zofia Jóźwiak Liliana Kondrak s. 83-91
Lektorat języka polskiego w Lublanie i jego współpracownicy Bożena Ostromęcka-Frączak s. 93-98