Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1993, Tom 14 (250)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profesor Tadeusz Szczurkiewicz Józef Pawlak s. 3-10
Fazy rozwoju myśli ludzkiej (przednaukowej) Tadeusz Szczurkiewicz s. 11-27
O osobistych i naukowych związkach między Kazimierzem Twardowskim a Władysławem Witwickim Ryszard Jadczak s. 29-39
Stosunek Nikołaja O. Losskiego do empiryzmu Locke'a, Berkeleya i Hume'a Józef Pawlak s. 41-64
Zagadnienie perfekcjonizmu w etyce polskiej Włodzimierz Tyburski s. 65-76
Probabilizm etyczny wobec sporu relatywizmu z absolutyzmem w etyce Ryszard Wiśniewski s. 77-89
Pytanie Heideggera : co to znaczy "myśleć istotnie"? Jolanta Żelazna s. 91-112
Nieznany poemat filozoficzny Józefa Władysława Bychowca Małgorzata Derc s. 113-116