Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1995, Tom 16 (279)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kwestii właściwego sc. nieegzystencjalnego rozumienia terminu "być" w klasycznej ontologii greckiej Seweryn Blandzi s. 3-17
Koncepcja czystego Ja w fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla Józef Czarkowski s. 19-35
O przedmiocie psychologii humanistycznej Małgorzata Derc s. 37-49
Losy starań Władysława M. Kozłowskiego o katedrę filozofii Ryszard Jadczak s. 51-59
Jerzy Kurnatowski : w kręgu filozofii życia Włodzimierz Tyburski s. 61-72
1789, 1830 i tak bez końca : Hegel a Rewolucja Francuska Norbert Waszek s. 73-85
W kwestii uzasadnienia metafizyki Emerich Coreth Seweryn Blandzi (tłum.) Marcin Poręba (tłum.) s. 87-93
W kwestii zniesienia metody u Heideggera : skrót Orlando Pugliese Seweryn Blandzi (tłum.) Marcin Poręba (tłum.) s. 93-96