Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1991, Tom 12 (228)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Henryk Elzenberg Józef Pawlak s. 3-8
Elzenbergowska próba systemu Michał Woroniecki s. 9-28
Na marginesie aksjologii Henryka Elzenberga Ryszard Wiśniewski s. 29-42
Etyka perfekcjonizmu Henryka Elzenberga Włodzimierz Tyburski s. 43-54
Gorgiasz : "O tym, co nie jest" Barbara Miłuńska s. 55-68
O problemie tożsamości osobowej w filozofii : część II : Dawid Hume Lech Witkowski s. 69-81
Filozofia i praktyka w ujęciu fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla Józef Czarkowski s. 83-98
Jerzy Plechanow a filozofia radziecka lat dwudziestych Józef Pawlak s. 99-121
Kazimierz Twardowski i jego program filozofii naukowej Ryszard Jadczak s. 123-139
Główne idee filozoficzno-społeczne tzw. krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej Andrzej Szahaj s. 141-157