Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1991, Tom 13 (234)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tadeusz Czeżowski Józef Pawlak s. 3-6
O możliwościach recepcji etyki empirycznej Tadeusza Czeżowskiego Ryszard Wiśniewski s. 7-21
Etyka pracy naukowej i deontologia uczonego w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego Włodzimierz Tyburski s. 23-36
Jak powstawał "Ruch Filozoficzny" Ryszard Jadczak s. 37-48
Dwie koncepcje marksizmu : Jerzy Plechanow i Max Adler Leszek Krzyżanowski s. 49-60
Życie i działalność naukowa Nikołaja O. Łosskiego Józef Pawlak s. 61-76
Positionen zur Problematik menschenbild in der sozialistischen Gesellschaft und die protestantische Theologie Joachim Poppe s. 77-92
W kręgu recepcji epistemologii Leona Brunschvicga Lech Witkowski s. 93-126
Problem zła w filozofii Arystotelesa Jolanta Żelazna s. 127-139