Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1990, Tom 11 (197)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialektyka bez syntezy : (o problemach komunikacji osobowej w świetle założeń personalizmu Mouniera) Józef Czarkowski s. 3-18
O tzw. szkole lwowsko-warszawskiej Ryszard Jadczak s. 19-37
Na bezdrożach świadomości społecznej XIX w. Krystyna Osmańska s. 39-57
Problem konieczności historycznej w rosyjskiej filozofii Józef Pawlak s. 59-78
O możliwości filozoficznego wyjaśnienia etyki empirycznej : na marginesie rozważań na etyką empiryczną w KUL Ryszard Wiśniewski s. 79-97
O problemie tożsamości osobowej w filozofii : część I : J. Locke i G.W. Leibniz Lech Witkowski s. 99-113
Materializm historyczny w roli metodologii nauk społecznych : koncepcja Stanisława Kozyra-Kowalskiego Andrzej Zybertowicz s. 115-131
Marksowska koncepcja alienacji Leszek Krzyżanowski s. 133-135
O podstawach marksistowskiej i katolickiej koncepcji pracy Ryszard Jadczak s. 136-139
Stosunek Jürgena Habermasa do marksowskiej koncepcji pracy Klaus Ehlers s. 139-143
Uwagi na temat pojęć czynności i pracy Werner Loeckel s. 143-147
Refleksje nad pracą w polskiej myśli społeczno-filozoficznej : przegląd problematyki Edmund Fryckowski s. 147-150