Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1979, Tom 4 (103)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W kręgu badań cywilizacji i kultur : stan francuskich nauk społeczno-historycznych na podstawie "Raportu" o stanie badań Tadeusz Alek-Kowalski s. 3-22
Jan Śniadecki o etyce zawodowej uczonego i nauczyciela Edmund Fryckowski s. 23-34
Teoria "supozycji" w ujęciu Władysława Witwickiego Ryszard Jadczak s. 35-45
Ogólna teoria ocen Czesława Znamierowskiego (1888-1967) Stanisław Katafias s. 47-67
Poglądy filozoficzne Ludwika Büchnera Leszek Krzyżanowski s. 69-84
Uwagi o leninowskiej i plechanowskiej koncepcji rozwoju społecznego Józef Pawlak s. 85-106
Nauka a etyka w ujęciu Adama Mahrburga Włodzimierz Tyburski s. 107-116
Intuicjonizm w aksjologii Władysława Tatarkiewicza Ryszard Wiśniewski s. 117-133