Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1985, Tom 9 (157)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola introspekcji w ogólnej teorii nauk Kazimierza Twardowskiego Ryszard Jadczak s. 3-19
Samobójstwo : cz. II Stanisław Katafias s. 21-31
Stosunek Jerzego Plechanowa do empiriokrytycyzmu Józef Pawlak s. 33-53
Henryk Goldberg o przedmiocie filozofii i etyki Włodzimierz Tyburski s. 55-75
O etyce empirycznej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Ryszard Wiśniewski s. 77-97
Filozofia nauki a historia matematyki : przyczynek do dyskusji Lech Witkowski s. 99-123
Koncepcja nihilizmu w późnych poglądach Nietzschego Mirosław Żelazny s. 125-138
Parmenides : tym samym jest myślenie i bycie Barbara Miłuńska s. 139-152