Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1993, Tom 15 (264)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fragment spuścizny rękopiśmiennej K. Twardowskiego : "Etyka" Ryszard Jadczak s. 3-4
O cnotach w ogólności Kazimierz Twardowski s. 5-18
Wittgenstein a relatywizm Jane Heal Andrzej Szahaj (tłum.) s. 19-28
O kontaktach naukowych szkoły lwowskiej Kazimierza Twardowskiego z filozofią niemiecką Ryszard Jadczak s. 29-42
Hegel i "koniec filozofii" : kontekst polskiej "filozofii czynu" Marek N. Jakubowski s. 43-56
Łaska a wybory moralne człowieka na podstawie pism świętego Augustyna Krystyna Osmańska s. 57-74
Jerzy Kmita : między modernizmem a postmodernizem Andrzej Szahaj s. 75-84
Recepcja filozofii Edwarda von Hartmanna w Polsce Włodzimierz Tyburski s. 85-106
Prawda dzieła sztuki : na marginesie "Źródła dzieła sztuki" M. Heideggera Jolanta Żelazna s. 107-122