Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1981, Tom 5 (121)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Absolut epistemologiczny a historyczność poznania w fenomenologii Husserla Józef Czarkowski s. 3-23
"Teoria kratyzmu" Władysława Witwickiego Ryszard Jadczak s. 25-40
Narodnicka koncepcja nauk społecznych a materializm historyczny Józef Pawlak s. 41-61
Materializm historyczny a idea postępu Roman Rudziński s. 63-81
Spór o Poppera : przeciw ograniczeniom metaepistemologicznego regionu popperyzmu Lech Witkowski s. 83-106
Dlaczego nie istnieje teoria rozwoju społecznego? Andrzej Zybertowicz s. 107-123
"Biologia i kosmologia a światopogląd", Włodzimierz Kinastowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Ryszard Jadczak Włodzimierz Kinastowski (aut. dzieła rec.) s. 125-128
"The Self and Its Brain", Karl R. Popper, John C. Eccles, Springer 1977 : [recenzja] Lech Witkowski John C. Eccles (aut. dzieła rec.) Karl R. Popper (aut. dzieła rec.) s. 128-131