Tytuł Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
ISSN 0208-564X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia
1982, Tom 6 (130)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęciach integracji nauki Tadeusz Alek-Kowalski s. 3-16
Osoba - społeczeństwo - rewolucja w personalizmie E. Mouniera Józef Czarkowski s. 17-46
Teoriopoznawcze podstawy filozofii Józefy Kodisowej Ryszard Jadczak s. 47-66
Jednostka ludzka wobec śmierci i umierania : niektóre filozoficzno-etyczne problemy tanatologii Stanisław Katafias s. 67-86
Sergiusz Hessen, filozof kultury Andrzej Masłowski s. 87-98
Idea postępu w filozofii społecznej Mikołaja K. Michajłowskiego Józef Pawlak s. 99-118
Ludzki wymiar w "Próbach" Montaigne'a Krystyna Osmańska s. 119-131
Filozofia F. Gonsetha jako program nowej rozprawy o metodzie Lech Witkowski s. 133-174