Tytuł Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
ISSN 1234-4214
Wydawca Uniwersytet Opolski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
2015, Tom 21, Numer 2(46)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informacje o autorach
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od redakcji s. 289
Paradygmat znaku i symbolu w celebracji liturgicznej Piotr Kulbacki s. 291-304
Namaszczenie chorych sakramentem Bożego miłosierdzia Dariusz Kwiatkowski s. 305-317
Formazione sacerdotale alla luce del decreto conciliare "Optatam totius" e magistero ecclesiastico post-conciliare Ryszard Selejdak s. 319-349
Antyfonarz cysterski z XVII wieku Szymon Fedorowicz s. 351-355
Wychowanie liturgiczne młodzieży gimnazjalnej na przykładzie wybranych podręczników do nauczania religii Jerzy Kostorz s. 357-367
Święty Jan Paweł II w mediach społecznościowych Piotr Wajs s. 369-382
Podstawowy warsztat liturgiczny homilisty Edward Wasilewski s. 383-391
Graduał cystersek żarnowieckich z 1458 roku : studium źródłoznawcze Debora Wiąckiewicz s. 393-415
Pierwszy kodeks autora proweniencji polskiej : przyczynek do dalszych badań nad obecnością kodeksów kantorskich na ziemiach polskich Piotr Szukiel s. 417-426
Tradycje polskiej pasji na przykładzie "Via Crucis" na głosy solowe, chór i orkiestrę kameralną Andrzeja Nikodemowicza Marek Dudek s. 427-445
Problemy akustyczne współczesnego budownictwa sakralnego na przykładzie "Wotrubakirche" i "Donaucity-Kirche" Anna Sygulska s. 447-459
Ksiądz Profesor Reiner Kaczynski (1939–2015) Helmut Jan Sobeczko s. 461-462
Profesor Antoni Zoła — niestrudzony badacz żywej tradycji śpiewów religijnych w Polsce : pro memoria Mariusz Pucia s. 463-464
Sprawozdanie z III Sympozjum "Syro-Arabicum", USEK, Kaslik (Liban) 3–7 lutego 2015 r. Mateusz Potoczny s. 465-468
"Święty Józef w liturgii Kościoła i pobożności ludowej" : sprawozdanie z 51 Sympozjum Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych (Kalisz, 8–10 września 2015 r.) Mateusz Potoczny s. 468-471
Konferencja naukowa "Liturgia i Biblia", Warszawa, 24 listopada 2015 r. Michał Wudarczyk s. 471-473
Sprawozdanie z XVI Zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Legnica – Krzeszów, 22–24 września 2015 r. Dolores Nowak s. 473-478
Sprawozdanie z II Kongresu Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej, Katowice, 13–15 listopada 2015 r. Bolesław Artur Dùllek s. 479-482
Sprawozdanie z V Tarnowskich Dni Cecyliańskich, Tarnów, 14–21 listopada 2015 r. Grzegorz Piekarz s. 482-486
"Ołtarz, krzyż i kierunek zanoszonych modlitw", Jarosław A. Superson, Kraków 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Jarosław A. Superson (aut. dzieła rec.) s. 486-488
"Koncelebracja liturgii Mszy Świętej i sakramentów", Czesław Krakowiak, Sandomierz 2014 : [recenzja] Czesław Krakowiak s. 489
"Celebracja Eucharystii w różnych obrządkach liturgicznych", Kazimierze Matwiejuk, Ząbki 2014 : [recenzja] Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 489-490
"Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin", red. Bogusław Migut, Zbigniew Głowacki, Waldemar Pałęcki, Lublin 2014 : [recenzja] Zbigniew Głowacki (aut. dzieła rec.) Bogusław Migut (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 490-491
"Eucharystyczna świadomość młodzieży", Artur Noworyta, Kraków 2015 : [recenzja] Artur Norowryta (aut. dzieła rec.) s. 491
"Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego" (Modlitwa Kościoła 17), red. Krzysztof Podrosło, Kraków 2014 : [recenzja] Krzysztof Podrosło (aut. dzieła rec.) s. 491-492
"Ponad Wschodem i Zachodem. Problemy rozumienia liturgii" (Źródło i Szczyt), Robert F. Taft, tłum. S. Gałecki, E. Litak, Kraków 2014 : [recenzja] Robert F. Taft (aut. dzieła rec.) S. Gałecki (tłum.) E. Litak (tłum.) s. 492
"Reforma i odnowa >Brewiarza rzymskiego< w wieku XX", Piotr Wulgaris, Pelplin 2015 : [recenzja] Mateusz Potoczny Piotr Wulgaris (aut. dzieła rec.) s. 492-493
"Polska pieśń adwentowa w drukach od XVII do XX wieku", cz. "Opracowanie zebranych źródeł"; cz. II "Przekazy źródłowe badanych pieśni", Stanisław Garnczarski, Tarnów 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Stanisław Garnczarski (aut. dzieła rec.) s. 493-496
"Romantyczna fantazja organowa w twórczości kompozytorów śląskich", Bogusław Raba, Wrocław 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Bogusław Raba (aut. dzieła rec.) s. 496-499
"Śpiewnik kościelny", wyd. XLI, Jan Siedlecki, red. W. Kałamarz, Kraków 2015 : [recenzja] Ireneusz Pawlak W. Kałamarz (aut. dzieła rec.) Jan Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 499-505
"Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku" (Prace Komisji Muzykologicznej 33), Magdalena Walter-Mazur 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Magdalena Walter-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 505-510
„Ephemerides Liturgicae”, 2014, 128, nr 1–2 Przemysław Nowakowski s. 511-514
"Studia Hildegardiana Sariensia" 2015, nr 2 Czesław Grajewski s. 514-519