Znaleziono 7 artykułów

Magdalena Walter-Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Panny z okładek : zakonnice aktywne muzycznie w klasztorach benedyktynek w XVIII wieku Magdalena Walter-Mazur s. 51-63
A Collection of Music for Keyboard Instrument from Manuscript L 1668 (Book of Jadwiga Dygulska) of Sandomierz Diocese Library Jakub Dmeński Magdalena Walter-Mazur s. 53-71
Muzyka jako element klasztornych uroczystości w świetle XVIII-wiecznych archiwaliów benedyktynek kongregacji chełmińskiej Magdalena Walter-Mazur s. 57
Partimento po polsku? : nauka realizacji bosso continuo i improwizacji organowej w przemyskim klasztorze benedyktynek Magdalena Walter-Mazur s. 99-118
"Sanctimonialis autem femina. Magnificat, motety i pieśni na dwa chóry żeńskie z rękopisu L 1643 Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu", introd. and commentary Magdalena Walter-Mazur, Sandomierz 2012 : [recenzja] Marek Derwich Magdalena Walter-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 415-416
Poklasztorne rękopisy XVIII-wiecznej muzyki wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu. Sprawozdanie z cyklu kwerend: 16–18 I, 15–19 IV, 3–7 VI i 18–22 XI 2013 r. Magdalena Walter-Mazur s. 469-484
"Figurą i fraktem. Kultura muzyczna polskich benedyktynek w XVII i XVIII wieku" (Prace Komisji Muzykologicznej 33), Magdalena Walter-Mazur 2014 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Magdalena Walter-Mazur (aut. dzieła rec.) s. 505-510