Tytuł Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
ISSN 1234-4214
Wydawca Uniwersytet Opolski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
2015, Tom 21, Numer 1(45)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3
Niedzielna liturgia bez Mszy świętej? : doświadczenia pastoralne i wskazania Kościoła Czesław Krakowiak s. 5-17
Eucharistic Christ in the Syriac Tradition : The Anaphora of Addai and Mari in his liturgical and dogmatic context Ioniţă Apostolache s. 19-31
Wymiar teologiczny tożsamości diakonów stałych Ryszard Selejdak s. 33-58
Liturgia w mediach Piotr Kulbacki s. 59-72
Ucałowanie ołtarza i ewangeliarza Kazimierz Lijka s. 73-88
O nich zawsze święta Matka Kościół pamięta : liturgiczna klasyfikacja zmarłych w intercessiones modlitw eucharystycznych Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich Jan Szczych s. 89-106
Serce Jezusa w formularzach Miserebitur i Cogitationes Ireneusz Słoma s. 107-114
Przepowiadanie z nauczania i ze świadectwem św. Jana Pawła II w czasie Triduum Paschalnego na przykładzie parafii św. Józefa we Wrzoskach k. Opola Hubert Łysy s. 115-128
Kompozycje liturgiczne Gizeli Marii Skop zamieszczone w śpiewniku "Exultate Deo" i ich duszpasterska percepcja na przykładzie modlitewnika i śpiewnika "Droga do nieba" Franciszek Koenig s. 129-159
Twórczość religijna Wojciecha Kilara - kontemplacja i spełnienie Ewa Nidecka s. 161-176
Pasja według św. Mateusza ("Water Passion After St. Matthew") Tana Duna i realizacja idei "Muzyki organicznej" Joanna Subel s. 177-199
Organy w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja biskupa w Dzielowie Grzegorz Późniaka s. 201-212
Mecenat rodu von Oppersdorffów w XVII w. Kamil Adamus s. 213-227
Ksiądz Profesor Jerzy Pikulik (1928–2015) Czesław Grajewski s. 229-233
Liturgia i religijny pluralizm : Sympozjum AKL, Monaster (Niemcy), 1–5 września 2014 r. Erwin Mateja s. 235-241
"Badania nad liturgią w Polsce po Vaticanum II (historia – kierunki badań – metodologia)" : 50 Sympozjum Wykładowców Liturgiki w Wydziałach Teologicznych i Wyższych Seminariach Duchownych, Licheń, 9–11 września 2014 r. Erwin Mateja s. 242-248
Jubileusz 50-lecia działalności Instytutu Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie (Warszawa, 15 czerwca 2015 r.) Anna Struczyńska s. 248-249
"Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w swoim Kościele", Matias Augé tłum. Krzysztof Stopa, Kraków 2013 : [recenzja] Matias Augé (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stopa (tłum.) s. 250
"Sakramenty w życiu chrześcijanina", Czesław Krakowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Czesław Krakowiak s. 250-251
"Vademecum misjonarza rekolekcjonisty", Józef Krzemiński, Kraków 2013 : [recenzja] Józef Krzemiński s. 251
"Książka o siedmiu sakramentach. Poradnik praktyczny i duchowy", Jan Kuźniar, Warszawa 2014 : [recenzja] Jan Kuźniar (aut. dzieła rec.) s. 251-252
"Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej inicjacji dla życia wiarą" (Christianus Fit 5), Adelajda Sielepin 2014 : [recenzja] Adelajda Sielepin (aut. dzieła rec.) s. 252
"Krótka historia Mszału rzymskiego", Maciej Zachara, Warszawa 2014 : [recenzja] Maciej Zachara (aut. dzieła rec.) s. 252-253
"Liturgia i psychologia (Kościół w Trzecim Tysiącleciu 12)", red. Andrzej Żądło, Katowice 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 253
"Cantionale Ecclesiasticum na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", Beata Bodzioch, Lublin 2014 : [recenzja] Czesław Grajewski Beata Bodzioch (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Muzyka religijna u progu klasycyzmu. Amandus Ivanschiz OSPPE (1727–1758)", Maciej Jochymczyk, Lublin 2014 : [recenzja] Franciszek Koenig Maciej Jochymczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-260
"Mszał Jagiellonów z Jasnej Góry" (wydanie fototypiczne), red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Piotr Wiśniewski Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Rivista Liturgia", 2014, nr 3-4; 2015, nr 1 Kazimierz Lijka s. 263-273
"Studia Gregoriańskie", 2015, z. 8 Czesław Grajewski s. 273-275