Tytuł Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
ISSN 1234-4214
Wydawca Uniwersytet Opolski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 45
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
2014, Tom 20, Numer 1(43)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3
Liturgia musi być piękna : o pięknie liturgii Kościołów różnych tradycji Przemysław Nowakowski s. 5-14
Celebracje Mszy świętych w wielkich zgromadzeniach Czesław Krakowiak s. 15-23
Niedzielne celebracje w przypadku niemożności uczestniczenia w Eucharystii (kan. 1248 § 2) Jerzy Adamczyk s. 25-41
Ekumeniczne nieautoryzowane modlitwy eucharystyczne Maciej Przybylak s. 43-52
Krzyż na ołtarzu lub obok niego Kazimierz Lijka s. 53-69
Woda w czasie Mszy świętej : znak wody i jej symbolika Jarosław A. Superson s. 71-81
Nowe formy performatyki Zbigiew Władysław Solski s. 83-91
Dramatyzacje liturgiczne Wielkiego Tygodnia w żagańskim klasztorze kanoników regularnych pod koniec XV wieku Piotr Ziętek-Krysiński s. 93-111
Redaktorzy "Cantionale ecclesiasticum" jako kontynuatorzy Ksiąg Piotrkowskich Beata Bodzioch s. 113-142
Inspiracja "zewnętrzna" i "wewnętrzna" w muzyce polskiej związanej z osobą i myślą Jana Pawła II Kinga Kiwała s. 143-157
Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi a muzyka polskich emigrantów w południowej Brazylii Gabriela Gacek s. 159-169
"Sacrum" i "profanum" w obrazie "Maria in sole" Geertgena Tot Sint Jans : część II Grzegorz Kubies s. 171-186
Śląskie sanktuaria : miejsca zachowania transkulturowej ciągłości Jan Rabiej s. 187-196
Akustyka wnętrz sakralnych a wrażenie przestrzenności pomieszczeń Adam Rosiński s. 197-207
Biel papieskiej sutanny w źródłach ikonograficznych i literaturze Mateusz Wendland s. 209-213
"Liturgia i muzyka w zakonie paulinów (Liturgy and Music in the History of the Pauline Order)" Międzynarodowa konferencja naukowa (Budapeszt – Esztergom, 25–27 listopada 2013 r.) Fryderyk Rozen s. 215-218
Sesja naukowa "Piękno liturgii — aspekty franciszkańskie" (Katowice-Panewniki, 29 listopada 2013 r.) Benigna Tkocz s. 218-219
"Poznawać liturgię i nią żyć — między tradycją a innowacyjnością" : sympozjum o Piusie Parschu (Klosterneuburg, 13–16 marca 2014 r.) Erwin Mateja s. 219-222
"Liturgia godzin jako środek nowej ewangelizacji" Międzynarodowa konferencja naukowa o liturgii godzin (Prešov, 25 marca 2014 r.) Przemysław Nowakowski s. 222-225
Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Wrocław, 10–12 września 2013 r.) Stanisław Garnczarski s. 225-227
III Tarnowskie Dni Cecyliańskie (Tarnów, 16–22 listopada 2013 r.) Grzeogrz Piekarz s. 228-230
Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Muzyków Kościelnych na Jasną Górę (Częstochowa, 15 marca 2014 r.) Nikodem Kilnar s. 230-232
"Operation am lebenden Objekt. Roms Liturgiereformen von Trient bis zum Vaticanum II", Stefan Heid, Berlin – Brandenburg 2014 : [recenzja] Konrad Glombik Stefan Heid (aut. dzieła rec.) s. 232-237
"Sakramenty. Między ołtarzem a codziennością", Bernard Cooke, tł. Zbigniew Kasprzyk, Kraków 2013 : [recenzja] Bernard Cooke (aut. dzieła rec.) Zbigniew Kasprzyk (tłum.) s. 237-238
"Na drodze krzyżowej z Janem Pawłem II. Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci", Radosław Błaszczyk, Poznań 2014 : [recenzja] Radosław Błaszczyk (aut. dzieła rec.) s. 238
"Chwalcie Boga w waszym ciele!", cz. II "Ciało i emocje — przeszkoda czy pomoc w wierze?", Jerzy Grześkowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Jerzy Grześkowiak (aut. dzieła rec.) s. 238
"Droga krzyżowa dla kapłanów", Stefan Koperek, Kraków 2013 : [recenzja] Stefan Koperek (aut. dzieła rec.) s. 238
"Rekolekcje ze świętym Janem Chryzostomem. Rozważania na kanwie Boskiej Liturgii", Stefan Koperek, Kraków 2013 : [recenzja] Stefan Koperek (aut. dzieła rec.) s. 239
"Leksykon świętych i sławnych diakonów", Ryszard Kurek, Kraków 2013 : [recenzja] Ryszard Kurek (aut. dzieła rec.) s. 239
„>Przyjdź Światłości sumień!< Materiały duszpasterskie na tydzień przed Zesłaniem Ducha Świętego", red. Szymon Stułkowski, Poznań 2014 : [recenzja] Szymon Stułkowski (aut. dzieła rec.) s. 239
„>Lex orandi – lex credendi< w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne", Andrzej Żądło, Katowice 2013 : [recenzja] Mateusz Potoczny Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 239-240
"Życie muzyczno-liturgiczne w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w latach 1893–1966", Jan Mikołaj Gładysz, Tuchów [b.r.] : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Jan Mikołaj Gładysz (aut. dzieła rec.) s. 240-243
"Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013 : [recenzja] Joanna Miklaszewska Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki", red. Remigiusz Pośpiech, wstęp Izydor Matuszewski, Opole 2012 : [recenzja] Izydor Matuszewski (aut. dzieła rec.) Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Firma organmistrzowska Berschdorf z Nysy w świetle korespondencji z parafią pw. św. Bartłomieja w Gliwicach" (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku 74), Grzegorz Poźniak, Opole 2012 : [recenzja] Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 250-254
"Konteksty piosenki religijnej. Norbert Blacha in memoriam", red. Grzegorz Poźniak, Opole 2013 : [recenzja] Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Śląskie organy III. Materiały konferencji zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 20 marca 2013 roku", red. Grzegorz Poźniak, Piotr Tarliński Opole 2013 : [recenzja] Franciszek Koenig Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) Piotr Tarliński (aut. dzieła rec.) s. 254-255
„Rivista Liturgica”, 2012, nr 5–6; 2013, nr 1–2 Kazimierz Lijka s. 257-269
[Dodatek nutowy dołączony do bieżącego numeru] Marcin Konik s. 272-274
Judas mercator pessimus s. 275-277
Unus ex discipulis meis s. 278-280
Velum templi s. 281-285
Vinea mea s. 286-290
Sepulto Domino s. 291-294