Znaleziono 4 artykuły

Piotr Szukiel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konferencja naukowa "Kultura rękopiśmienna Polski wieków średnich. Skryptoria i kancelarie kościelne", Warszawa, 22-23 V 2012 r. Piotr Szukiel s. 341-342
"Służba Boża kamedułów polskich. Tradycje życia monastycznego w świetle potrydenckiej liturgii rzymskiej (1605–1963)", Waldemar Jan Pałęcki, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Szukiel Waldemar Jan Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 410
"Liturgia w klasztorach paulińskich w Polsce. Źródła i początki", ed. Remigiusz Pośpiech, Opole 2012 : [recenzja] Piotr Szukiel Remigiusz Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 412-413
Pierwszy kodeks autora proweniencji polskiej : przyczynek do dalszych badań nad obecnością kodeksów kantorskich na ziemiach polskich Piotr Szukiel s. 417-426