Tytuł Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
ISSN 1234-4214
Wydawca Uniwersytet Opolski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
2016, Tom 22, Numer 1(47)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 3-4
Il concetto dei seminari minori alla luce del decreto conciliare "Optatam totius" e dell'insegnamento ecclesiastico post-conciliare Ryszard Selejdak s. 5-24
Il simbolo sponsale come ponte tra le tradizioni greca e siriaca: Un approccio patristico-liturgico : Parte prima Bishara Ebeid s. 25-42
Eucharystyczna obecność Chrystusa w rozumieniu liturgicznym Kościoła Antiocheńskiego Michael Abdalla Severius Moses Görgün Mirosław Rucki s. 43-67
Rękopisy liturgiczne źródłem do badań historycznych Franciszek Wolnik s. 69-86
Biskup jako pasterz w tekstach liturgii słowa w obrzędach święceń biskupich Marcin Papuziński s. 87-103
Liturgia chrzcielna księcia Mieszka I : próba źródłowej rekonstrukcji Karol Litawa s. 105-120
Recepcja kanonów "Codex Iuris Canonici" (1917) dotyczących sakramentów inicjacji chrześcijańskiej w dokumentach i statutach "Synodus Dioecesana Kielcensis" (1927) Mirosław Kowalski s. 121-136
Druga edycja "Lekcjonarza mszalnego" Anna Pleskaczewska s. 137-149
Geneza i historia rytu premonstrateńskiego Mateusz Wendland s. 151-163
"Processionale" z klasztoru OO. Karmelitów w Oborach Piotr Wiśniewski s. 165-175
Razem czy osobno? : o pewnym aspekcie modalności antyfon "officium divinum" Czesław Grajewski s. 177-188
Muzyka chóralna Andrzeja Koszewskiego (1922-2015) i jej aspekt liturgiczny Joanna Cywińska-Rusinek s. 189-203
Semantyka tytułu jako klucz interpretacyjny w religijnej twórczości Marka Czerniewicza Joanna Schiller-Rydzewska s. 205-217
Malowidła Adolfa Hyły w diecezji gliwickiej i opolskiej Piotr Szweda s. 219-236
O domu i bibliotece El Greca Andrzej Witko s. 237-256
Ks. Prof. Petrus Yousif (1936-2015) Mateusz Potoczny s. 257-259
Opat dr Adalbert Kurzeja OSB (1920-2016) Helmut Jan Sobeczko s. 261-262
XVI Konferencja SARP o charakterze retrospekcyjnym z cyklu „Kościoły naszych czasów” w ramach "SacroExpo 2015" (Kielce, 22–24 czerwca 2015 r.) Henryk Nadrowski s. 263-269
Sprawozdanie z XXIX Sympozjum Liturgicznego "Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania", Ląd nad Wartą, 16 października 2015 r. Radosław Błaszczyk s. 269-273
W odpowiedzi na recenzję ks. prof. Ireneusza Pawlaka dotyczącą XLI wydania "Śpiewnika kościelnego" ks. Jana Siedleckiego Wojciech Kałamarz s. 273-279
"I riti propri del Papa celebrati nella Capella privata durante la Settimana Santa nei secoli XII e XIII", Karol Litawa, Rzym 2014 : [recenzja] Mateusz Potoczny Karol Litawa (aut. dzieła rec.) s. 279-284
"Weekend a liturgia. Między kościelną Tradycją a współczesnym przeżywaniem czasu", Guido Fuchs, Kraków 2014 : [recenzja] Guido Fuchs (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła", Czesław Krakowiak, Lublin 2015 : [recenzja] Czesław Krakowiak s. 285
"Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015–20 XI 2016)", Marek Chmielewski, Janusz Królikowski, Skarżysko-Kamienna 2015 : [recenzja] Marek Chmielewski (aut. dzieła rec.) Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 285-286
"Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał", Kazimierz Matwiejuk, Siedlce 2015 : [recenzja] Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 286
"Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła", Waldemar Jan Pałęcki, przedm. Zbigniew Wit, Lublin 2015 : [recenzja] Zbigniew Wit Waldemar Jan Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 286-287
"Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego", Piotr Roszak, Toruń 2015 : [recenzja] Piotr Roszak (aut. dzieła rec.) s. 287
"Liturgia po Soborze Watykańskim II w (archi)diecezji katowickiej", Grzegorz Śmieciński przedm. Andrzej Żądło, Katowice 2015 : [recenzja Mateusz Potoczny Grzegorz Śmieciński (aut. dzieła rec.) Andrzej Żądło (aut. dzieła rec.) s. 287-288
"Laudes et Vesperae Dominicales. Chwalby Poranne (Jutrznia) i Nieszpory na niedziele okresu zwykłego z towarzyszeniem organowym", Ireneusz Pawlak, red. S. Garnczarski, Tarnów 2015 : [recenzja] S. Garnczarski (aut. dzieła rec.) Ireneusz Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 288
"Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin Ks. Prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka", Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski, Lublin 2015 : [recenzja] Wiesław Hudek (aut. dzieła rec.) Piotr Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 288-290
"Kasjodor (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus), Institutiones musicae. Zasady muzyki, Z języka łacińskiego przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył oraz słownik sporządził Lucjan Dyka", Rzeszów 2015 : [recenzja] Piotr Wiśniewski Lucjan Dyka (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku", Tadeusz Bratkowski, Rzeszów 2013 : [recenzja] Tadeusz Bratkowski s. 290
"Polska bibliografia organów", t. II, Maria Szymanowicz, Lublin 2014 : [recenzja] Maria Szymanowicz (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Katalog organów diecezji opolskiej", cz. II (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku 86), Grzegorz Poźniak, Opole 2015 : [recenzja] Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Styl i interpretacja w utworach organowych Friedricha Christiana Mohrheima (1719?–1780) i Johanna Gottfrieda Müthela (1728–1788). Zagadnienia wykonawcze i stylistyczne muzyki organowej w regionie południowego Bałtyku w osiemnastym wieku", Andrzej Mikołaj Szadejko, Gdańsk 2010 : [recenzja Andrzej Mikołaj Szadejko (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Opolski krajobraz organowy", Grzegorz Poźniak, Opole 2015 : [recenzja] Grzegorz Poźniak s. 295-296
"Muzyka w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II na podstawie obrzędów w języku polskim", Piotr Kulita, Lublin 2015 : [recenzja] Piotr Kulita (aut. dzieła rec.) s. 296-297
"Śląskie organy IV. Materiały z konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w dniu 18 marca 2015", red. Grzegorz Poźniak, Piotr Tarliński, Opole 2015 : [recenzja] Franciszek Koenig Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) Piotr Tarliński (aut. dzieła rec.) s. 297-298
"Tobie Panie zaufałem. Akompaniamenty", opr. Hieronim Chamski, Mirosław Wyszogrodzki, Płock 2015 : [recenzja] Piotr Szlufik Hieronim Chamski (aut. dzieła rec.) Mirosław Wyszogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Śpiewy religijne. Towarzyszenia organowe", wybór i opr. Mirosław Wyszogrodzki, Płock 2015 : [recenzja] Piotr Szlufik Mirosław Wyszogrodzki (aut. dzieła rec.) s. 302-303
„Rivista Liturgica”, 2015, nr 2-4 Kazimierz Lijka s. 305-313
„Notitiae”, 2015, 51, nr 1-12 Kazimierz Lijka s. 314-322