Tytuł Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
ISSN 1234-4214
Wydawca Uniwersytet Opolski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars
2014, Tom 20, Numer 2(44)

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 301
Officium divinum od IV do XIII wieku Jerzy Bisztyga s. 303-333
Początki ruchu liturgicznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Janusz Mieczkowski s. 335-348
Prezbiter szafarzem sakramentów i głosicielem Słowa Bożego w wybranych posoborowych dokumentach Kościoła Dariusz Kwiatkowski s. 349-363
Współofiara wiernych świeckich w Liturgii Eucharystii Wiesław Kazimieruk s. 365-374
Praktyka komunii świętej pod obiema postaciami Jacek Możejko s. 375-390
Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania na przykładzie diecezji opolskiej Jerzy Kostorz s. 391-404
Praktyczne wskazania dotyczące udzielania sakramentu namaszczenia chorych Marek Kluz s. 405-416
Zarys pedagogii nadziei w obrzędach pogrzebu dorosłych Wojciech Malesa s. 417-425
Instrumentaliści i wokaliści kapeli jezuickiej kościoła ss. Piotra i Pawła w Krakowie Iwona Tylka s. 427-478
Zapomniane dzieła organowe Händla Magdalena Oliferko s. 479-491
Joseph Riepel jako prekursor nowoczesnej nauki komponowania oraz twórca utworów procesyjnych Beata Stróżyńska s. 493-518
Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w świetle najnowszych ustaleń Krzysztof Przylicki s. 519-533
Muzea sztuki sakralnej : Pamięć i tożsamość Paweł Tkaczyk s. 535-541
Sesja naukowa: "Piękno liturgii — aspekty pastoralne" (Katowice-Panewniki, 17 maja 2014 r.) Benigna Tkocz s. 543-544
"Świątynia — jako synteza sztuk XIII Międzynarodowa" Konferencja SARP z cyklu "Kościoły naszych czasów" (Kielce, 9 czerwca 2014 r.) Henryk Nadrowski s. 544-549
Sprawozdanie z rekolekcji formacyjno-wakacyjnych dla stałych diakonów i ich rodzin (Głuchołazy, 3–6 lipca 2014 r.) Marek Marczewski s. 549-552
XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Warszawie (Warszawa, 1–8 czerwca 2014 r.) Tomasz Wasek s. 552-553
Międzynarodowa konferencja naukowa "Musik als Brücke. Transferbewegungen des 17. bis 19. Jahrhunderts zwischen dem deutschsprachingen Ostmitteleuropa und den westlischen Nachbarländern" (Ratyzbona, 4–7 sierpnia 2014 r.) Franciszek Koenig s. 553-558
Sprawozdanie z XV zjazdu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Gniezno, 23–25 września 2014 r.) Dolores Nowak s. 558-561
XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi (Rumia, 23–25 października 2014 r.) Krzysztof Niegowski s. 561-567
II Festiwal "Musica Claromontana" (Częstochowa, 6 maja 2014 r.; Wrocław, 12 października 2014 r.; Piotrków Trybunalski, 18 października 2014 r.; Warszawa, 19 października 2014 r.; Opole, 26 października 2014 r.) Nikodem Kilnar s. 567-569
IV Tarnowskie Dni Cecyliańskie (Tarnów, 15–22 listopada 2014 r.) Grzegorz Piekarz s. 569-573
"Rok liturgiczny. To sam Chrystus, który trwa w Kościele", Mattias Augé, tłum. Krzysztof Stopa, Kraków 2013 : [recenzja] Mattas Augé (aut. dzieła rec.) Krzysztof Stopa (tłum.) s. 573-574
"Cipriano Vagaggini OSB i reforma liturgiczna. Studium na podstawie zbiorów Archiwum w Camaldoli" (Modlitwa Kościoła 15), Bartłomiej Matczak, Kraków 2013 : [recenzja] Bartłomiej Matczak (aut. dzieła rec.) s. 574
"Treści teologiczno-liturgiczne formularza Mszy w dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego", Marcin Olejniczak, Toruń 2013 : [recenzja] Marcin Olejniczak (aut. dzieła rec.) s. 574-575
"Uświęcenie i kult. Liturgia godzin w perspektywie soborowej definicji liturgii", Dominik Ostrowski, Świdnica 2013 : [recenzja] Dominik Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 575
"Żyć w Chrystusie według Ducha. Teologia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego" (Modlitwa Kościoła 17), red. Krzysztof Podrosło, Tyniec 2014 : [recenzja] Robert J. Woźniak Krzysztof Podrosło (aut. dzieła rec.) s. 575-576
"Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora. Wokół problemów formacji służby liturgicznej", Grzegorz Rzeźwicki, Tarnów 2013 : [recenzja] Grzegorz Rzeźwicki s. 576-577
"Modlitwa liturgiczna", red. Adelajda Sielepin, Jarosław Superson, Kraków 2012 : [recenzja] Rudolf Pierskała Adelajda Sielepin (aut. dzieła rec.) Jarosław Superson (aut. dzieła rec.) s. 577
"Kultura muzyczna jezuitów na Śląsku i ziemi kłodzkiej (1581–1776"), Tomasz Jeż, Warszawa 2013 : [recenzja] Remigiusz Pośpiech Tomasz Jeż (aut. dzieła rec.) s. 577-583
"Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna", Antonina Karpowicz-Zbińkowska, Kraków 2013 : [recenzja] Antonina Karpowicz-Zbińkowska (aut. dzieła rec.) s. 583
"Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa", Grzegorz Miśkiewicz, Lublin 2014 : [recenzja] Franciszek Koenig Piotr Wiśniewski Grzegorz Miśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Katalog organów diecezji opolskiej", Grzegorz Poźniak Opole 2014 : [recenzja] Franciszek Koenig Grzegorz Poźniak (aut. dzieła rec.) s. 584-585
"Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 poł. XIX w.)", Antoni Reginek, Katowice 2012 : [recenzja] Mariusz Pucia Antoni Reginek (aut. dzieła rec.) s. 585-588
"Choro Basilicae Metropolitanae Gnesnensis. In memoriam (1914–2014). Księga Pamiątkowa dedykowana Chórowi Bazyliki Metropolitalnej w Gnieźnie (1914–2014)", red. Piotr Wiśniewski, Dariusz Sobczak, 2014 : [recenzja] Dariusz Sobczak (aut. dzieła rec.) Piotr Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 588-589
"Rivista Liturgica", 2013, nr 3-4; 2014, nr 1-2 Kazimierz Lijka s. 591-603
"Studia Gregoriańskie", 2014, nr 7 Czesław Grajewski s. 603-606
„Studia Hildegardiana Sariensia”, 2014, nr 1 Piotr Wiśniewski s. 606-608