Znaleziono 6 artykułów

Bogusław Migut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eklezjotwórczy charakter Eucharystii jako ofiary Bogusław Migut s. 11-28
Relacja teologii i liturgii w ujęciu teologii liturgicznej szkoły rzymskiej Bogusław Migut s. 23-35
Hermeneutyka w służbie teologii liturgicznej Achillesa Marii Triakki SDB (1935-2002) Bogusław Migut s. 99-129
"Znaki Misterium Chrystusa. Historiozbawcze ujęcie sakramentów według Salvatore Marsilego OSB (1910-1983)", Bogusław Migut, Lublin 1996 : [recenzja] Adam Durak Bogusław Migut (aut. dzieła rec.) s. 349-351
"Leksykografia chrześcijańska na progu trzeciego tysiąclecia", ed. Bogusław Migut, Lublin 2002 : [recenzja] Marek Derwich Bogusław Migut (aut. dzieła rec.) s. 408
"Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty misterium Kościoła. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiątych urodzin", red. Bogusław Migut, Zbigniew Głowacki, Waldemar Pałęcki, Lublin 2014 : [recenzja] Zbigniew Głowacki (aut. dzieła rec.) Bogusław Migut (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 490-491