Znaleziono 19 artykułów

Czesław Krakowiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niedzielna liturgia bez Mszy świętej? : doświadczenia pastoralne i wskazania Kościoła Czesław Krakowiak s. 5-17
Celebracje Mszy świętych w wielkich zgromadzeniach Czesław Krakowiak s. 15-23
Egzorcyzmy chrzcielne w liturgii rzymskiej Czesław Krakowiak s. 27-39
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 47-66
Liturgia sakramentu bierzmowania w pracach nad "Ordo Confirmationis" 1971 Czesław Krakowiak s. 47-59
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 51-70
Biuletyn liturgiczny Władysław Głowa Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 53-70
Problemy teologiczne i pastoralne podczas prac nad "Ordo Confirmationis" 1971 Czesław Krakowiak s. 57-73
Maryjne aspekty IV Niedzieli Adwentu Czesław Krakowiak s. 61-73
Sakrament namaszczenia chorych w aspekcie teologicznym i pastoralnym Czesław Krakowiak s. 71-95
Biuletyn liturgiczny Józef Bała Czesław Krakowiak Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 97-116
Biuletyn liturgiczny Stefan Cichy Czesław Krakowiak Bogusław Nadolski s. 119-134
Biuletyn liturgiczny (94) Adam Durak Czesław Krakowiak Jacek Staniek Jacek Stępczak s. 119-140
Maryja wzorem trynitarnej pobożności chrześcijańskiej Czesław Krakowiak s. 130-154
"Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym", Czesław Krakowiak, Lublin 2003 : [recenzja] Bogdan Biela Czesław Krakowiak (aut. dzieła rec.) s. 199-202
"Sakramenty w życiu chrześcijanina", Czesław Krakowiak, Lublin 2013 : [recenzja] Czesław Krakowiak s. 250-251
"Pogrzeb chrześcijański : obrzędy, teologia, praktyka", "Studia liturgiczne", t. 8, Czesław Krakowiak, Lublin 2012 : [recenzja] Piotr Waleńdzik Czesław Krakowiak (aut. dzieła rec.) Waldemar Pałęcki (aut. dzieła rec.) s. 272-277
"Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła", Czesław Krakowiak, Lublin 2015 : [recenzja] Czesław Krakowiak s. 285
"Koncelebracja liturgii Mszy Świętej i sakramentów", Czesław Krakowiak, Sandomierz 2014 : [recenzja] Czesław Krakowiak s. 489