Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Język - Szkoła - Religia
2014, Tom 9, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Profile obrazu pojęcia wiara w Boga w języku współczesnych Polaków w świetle badań ankietowych oraz wywiadów Magdalena Grabowska s. 7-20
Aktualizacja znaczenia pojęcia-leksemu etyka : na podstawie tygodników opiniotwórczych Monika Kaczor s. 21-38
Analiza semantyczna liryki modlitewnej Anny Kamieńskiej Jolanta Kowalewska-Dąbrowska s. 39-54
Rola łomżyńskiej prasy szkolnej okresu międzywojennego w edukacji i wychowaniu Maria Bauchrowicz-Tocka s. 55-66
Kompetencja retoryczna uczniów gimnazjum na przykładzie rozprawki Patrycja Gabor s. 67-83
O wierności sobie : Zofii Kossak–Szczuckiej trudne doświadczenia emigracyjne : przypomnienie Maria Jolanta Olszewska s. 84-105
Audiodeskrypcja w edukacji : uczeń wobec wielozmysłowego odbioru tekstów kultury Anna Podemska-Kałuża s. 106-121
Cztery razy jedno, jedno dzielone na cztery? : Język poezji a wspólnota domu : rodzina poetów Maria Dąbrowska-Czoch s. 122-141
„Tam jesteś, gdzie cię pragną ludzie” : obraz Boga w poezji Zbigniewa Jankowskiego Agnieszka Kołwzan s. 142-153
„Wzywa ciemność moja” : o wierszu Janusza S. Pasierba Dyptyk z centurionem Krzysztof Kranicki s. 154-161
Die geistliche Sprache über die „Welt“ in den Schriften von Ildephons Schober Christoph Paar s. 162-186
Odniesienia do Boga w trójmiejskich inskrypcjach pamiątkowych Ewa Rogowska-Cybulska s. 187-204