Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Język - Szkoła - Religia
2007, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-10
Dativus we wstępach do przypowieści Jan Bernard Szlaga s. 11-15
Biblia i jej prezentacja w szkole średniej Krzysztof Biliński s. 17-27
Nauka religii i modlitwa w dawnych szkołach humanistycznych (na przykładzie Śląska XVI-XVIII wieku) Józef Budzyński s. 29-57
Poezja i czyn według Karola Wojtyły Jerzy Buxakowski s. 59-65
Obraz Boga i człowieka w rozważaniach Drogi Krzyżowej św. Jana Vianeya i księdza Jerzego Popiełuszki Małgorzata Chmiel s. 67-76
Motywy chrześcijańskie ukazane w wybranych utworach Norwida Dorota Cybulska s. 77-87
Słownictwo religijne w „Kaszëbsczim słowôrzu normatiwnym” Eugeniusza Gołąbka Marek Cybulski s. 89-96
Obraz nauczyciela u początku III tysiąclecia w świetle publikacji miesięcznika „Katecheta” : rekonesans Katarzyna Czarnecka s. 97-110
Słownictwo skupione wokół najważniejszych świąt kościelnych w gwarze łomżyńskiej Dorota Czyż s. 111-126
Żydzi i Grecy wobec Chrystusa Ukrzyżowanego w 1 Kor 1, 22-24 św. Pawła Filip Doroszewski Piotr Doroszewski s. 127-143
Między literaturą a katechezą : „Jezus Messyasz. Poemat biblijny” ks. Witolda Nowakowskiego na tle polskiego piśmiennictwa religijnego przełomu XIX i XX wieku Edward Jakiel s. 145-164
Kraina szczęśliwości czyli wątki religijne w wybranych baśniach Hansa Chrystiana Andersena Danuta Jastrzębska-Golonka s. 165-178
Sacrum w ustnych wypowiedziach olimpijczyków okręgu pomorskiego Teresa Kantelecka s. 179-182
O języku pieśni z XVII-wiecznego śpiewnika ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku Izabela Kępka Lucyna Warda-Radys s. 183-196
Językowy obraz księdza w poezji Jana Twardowskiego Jolanta Kowalewska-Dąbrowska s. 197-215
Katechizm jako integralna część dawnych elementarzy Aneta Lewińska s. 217-229
Kościół i religia w słownictwie uczniowskim Małgorzata Milewska-Stawiany s. 231-245
Formy modlitewne w kształceniu polonistycznym licealisty Bożena Olszewska s. 247-258
Językowe środki perswazji w kazaniach księży Kaszubów Justyna Pomierska s. 259-280
Sylwetka Jana Pawła II w wierszach uczniów poświęconych Papieżowi Zofia Pomirska s. 281-292
Biblijne wyrażenie sądny dzień we współczesnej polszczyźnie Ewa Rogowska-Cybulska s. 293-310
„Bo w życiu jest tylko morał niemoralny” : świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego Małgorzata Rybka Jolanta Sławek s. 311-327
Katecheci i lekcje religii w socjolekcie młodzieży szkolnej – rozważania pedagogiczne Agnieszka Rypel s. 329-342
Tematyka religijna w polskich czytankach okresu międzywojennego Mirosława Sagan-Bielawa s. 343-359
Granice języka religijnego w twórczości Tadeusza Różewicza Dariusz Szczukowski s. 361-374
Leksemy „papież” i „biskup” we frazeologii (nie tylko polskiej) Jerzy Treder s. 375-381
Przypowieści biblijne w pracy biblioterapeuty Iwona Zachciał s. 383-389