Znaleziono 3 artykuły

Krzysztof Kranicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Wzywa ciemność moja” : o wierszu Janusza S. Pasierba Dyptyk z centurionem Krzysztof Kranicki s. 154-161
Kapłana-poety doświadczanie słowa : szkic na temat egzystencjalnej lektury Pisma Świętego w tomiku "Doświadczanie Ziemi" ks. Janusza S. Pasierba Krzysztof Kranicki s. 172-187
Ks. Janusz St. Pasierb jako miejsce teologiczne : szkic o tomiku "Doświadczanie Ziemi" Krzysztof Kranicki s. 215-230