Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Język - Szkoła - Religia
2006, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-8
Słowa biskupa Pelplińskiego s. 9
Antropocentryczno-aksjologiczna analiza przypowieści o miłosiernym samarytaninie Monika Antraszkiewicz s. 11-20
Funkcja wychowawcza języka Edward Breza s. 21-31
Podstawowe pojęcia religijne w języku maturzystów : na wybranych przykładach testów z lat 1993-2005 Józef Budzyński s. 33-46
Jak rozumieją poezję religijną uczniowie klas maturalnych Małgorzata Chmiel s. 47-61
Elementy religijne na lekcjach języka kaszubskiego w świetle konspektów nauczycieli Marek Cybulski s. 63-72
Rozumienie przez uczniów pojęć kluczowych dla nauczania papieskiego: "cywilizacja miłości" i "kultura śmierci" Arkadiusz Ćwikliński s. 73-84
Czytanie głównego ołtarza z kościoła katedralnego w Oliwie a formacja intelektualna i duchowa ucznia Piotr Doroszewski s. 85-92
Religia, sacrum i życie duchowe we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży Monika Graban-Pomirska s. 93-100
Sposoby obecności sacrum w pracach olimpijczyków województwa pomorskiego Teresa Kantelecka s. 101-104
Uwagi o stylu współczesnej piosenki religijnej Izabela Kępka s. 105-112
Bóg w pomorskich elementarzach Aneta Lewińska s. 113-127
Deminutiva i Hipokoristika w podręcznikach do religii Małgorzata Milewska-Stawiany s. 129-138
Katecheza w przysłowiach kaszubskich Justyna Pomierska s. 139-154
Słownictwo religijne w kaszubskim kalendarzu Ewa Rogowska-Cybulska s. 155-169
Perswazja w tekstach podręczników do nauki religii Małgorzata Rybka Jolanta Sławek s. 171-186
Homiletyczny (i nie tylko) przekaz Ewangelii na manowcach! Andrzej Szopiński s. 187-194
Kościół, jego wystrój i otoczenie we frazeologii : nie tylko polskiej Jerzy Treder s. 195-208
Perswazja we współczesnej piosence religijnej Lucyna Warda-Radys s. 209-218
Terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej jako wspomaganie procesu wychowawczego szkoły Iwona Zachciał s. 219-230