Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Język - Szkoła - Religia
2008, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp s. 9-10
Dwa języki – dwa obrazy : współczesna lektura opisu średniowiecza w podręcznikach do języka polskiego dla szkół średnich z końca lat siedemdziesiątych Ewa Badyda s. 11-20
Nazwy związane z okresem wielkanocnym Edward Breza s. 21-25
Modlitwa poetycka w praktyce szkolnej dydaktyki Józef Budzyński s. 27-40
Metodyczne propozycje opracowania tekstów o tematyce religijnej w szkole podstawowej : na podstawie serii podręczników „To lubię” Małgorzata Chmiel s. 41-50
Jak rozumieją poezję księdza Jana Twardowskiego uczniowie? Dorota Cybulska s. 51-62
Obraz człowieka religijnego w „Kaszëbsczim słôworzu normatiwnym” Eugeniusza Gołąbka Marek Cybulski s. 63-72
Wybrane cechy językowe pieśni pogrzebowych z XIX wieku Dorota Czyż s. 73-82
Biblia w edukacji aksjologicznej: wprowadzanie wartości prawdy, dobra i piękna Piotr Doroszewski s. 83-98
Wokół personalistycznej koncepcji wychowania Jana Pawła II Wojciech Drzeżdżon s. 99-112
Biblia w literaturze – świadectwa wiary : Polskie przekłady z początku XX w. światowej prozy religijnej : wybrane zagadnienia Edward Jakiel s. 113-135
„Rorate coeli” K. K. Baczyńskiego w interpretacji olimpijczyków Teresa Kantelecka s. 137-141
Jaki on był? – Portret Jana Pawła II słowem i piosenką malowany – scenariusze uroczystości szkolnych poświęconych pamięci papieża Beata Kapela-Bagińska s. 143-151
Językowa obecność nadawcy (jako ja oraz pluralis maiestatis my) w dziewiętnastowiecznych kazaniach Hieronima Kajsiewicza Izabela Kępka s. 153-163
Obraz kościoła Aneta Lewińska s. 165-174
Czy istnieje elementarna wiedza o chrześcijaństwie? Sebastian Marciniak s. 175-179
Wiara i religia we frazeologii uczniowskiej Małgprzata Milewska-Stawiany s. 181-198
Matka Boga i matka człowieka : o poezji maryjnej na lekcjach języka polskiego Bożena Olszewska s. 199-209
Językowy obraz religijności w „Sadze kociewskiej” Bolesława Eckerta Maria Pająkowska-Kensik s. 211-216
Funkcje wypowiedzi katechetycznych w lekcyjnych aktach mowy : z perspektywy językoznawcy i psychodydaktyka Regina Pawłowska s. 217-226
Filozoficzna i religijna koncepcja czasu w szkole średniej Aneta Pestka-Dymowska s. 227-236
Pedagogika św. Jana de la Salle propozycją dla współczesnej szkoły Zofia Pomirska s. 237-245
„Cześć, nasz Patronie, cześć” – o hymnach szkół imienia Jana Pawła II Ewa Rogowska-Cybulska s. 247-262
Cechy fleksyjne i składniowe tekstów XIX-wiecznego modlitewnika dla kobiet „Bądź wola Twoja” Henryka Sędziak s. 263-278
Nauczanie Jana Pawła II w świetle wypowiedzi studentów Lucyna Sikorska s. 279-289
Poezja Jana Twardowskiego w szkole ponadgimnazjalnej w oczach uczniów i literaturoznawcy Anna Stempka s. 291-305
Sylwetki świętych w prozie Zofii Kossak dla dzieci i młodzieży Joanna Studzińska s. 307-321
Jak mówić o sacrum na lekcjach języka polskiego? Dariusz Szczukowski s. 323-332
Leksem "ksiądz" i bliskoznaczne we frazeologii : nie tylko polskiej Jerzy Treder s. 333-344
Matka i Syn w kolędach Lucyna Warda-Radys s. 345-363
Język nowych mediów Wojciech Węckowski s. 365-370
Biblia i baśń – książki dzieciństwa w pracy biblioterapeuty Iwona Zachciał s. 371-379