Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Język - Szkoła - Religia
2009, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-10
Imiona wywodzące się od imienia Boga: Jahwe Edward Breza s. 11-28
Echa wielkiej poezji w perspektywie historycznej recepcji – na przykładzie dwóch wierszy: Norwida "Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie..." i Miłosza "Campo di Fiori" : konspekt Józef Budzyński s. 29-36
Świat wartości wpisany w materiał językowy do ćwiczeń w gramatykach dawnych i współczesnych Małgorzata Chmiel s. 37-45
Obraz duchownego w "Słowniku gwar kaszubskich na tle kultury ludowej" księdza Bernarda Sychty Marek Cybulski s. 46-54
Dzieciństwo i sacrum w wybranych utworach ks. Jana Twardowskiego Maria Czaplicka-Jedlikowska s. 55-62
Medialny obraz beatyfikacji Marii Luizy Merkert Katarzyna Czarnecka s. 63-74
Wybrane cechy językowe modlitewnika z końca XIX wieku Dorota Czyż s. 75-83
Wokół wymiaru religijno-magicznego "Omyłki" Bolesława Prusa Alicja Dąbrowska s. 84-101
Szkolne opisy dzieł sztuki a badawcze działania ucznia Piotr Doroszewski s. 102-107
Wychowanie do wartości : aksjologiczne inspiracje dla edukacji Wojciech Drzeżdżon s. 108-116
Wokół „Eleusis”: problem eklezjalny Edward Jakiel s. 117-127
Sfera sacrum w baśniach Hansa Christiana Andersena Danuta Jastrzębska-Golonka s. 128-138
Biblia w pracach uczestników olimpiady Teresa Kantelecka s. 139-143
Kodeks etyczny gimnazjalisty a teksty literackie zamieszczone w podręcznikach do języka polskiego Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego „Między nami” Beata Kapela-Bagińska s. 144-151
Językowe środki perswazji w polskich kazaniach katolickich od oświecenia do czasów współczesnych : na wybranych przykładach Izabela Kępka s. 152-161
"Szatan" i synonimy w poezji Młodej Polski Urszula Kęsikowa s. 162-168
Językowe oblicze otaczającej rzeczywistości w modlitwach młodzieży Małgorzata Klinkosz Aneta Lewińska s. 169-179
"Inne kwiatki Świętego Franciszka z Assyżu" Romana Brandstaettera – odczytanie w perspektywie aksjologicznej i dydaktycznej Elżbieta Magdalena Kur s. 180-190
Nazwy zawodów i godności w leksyce uczniowskiej Małgorzata Milewska-Stawiany s. 191-208
Motywy mityczne i chrześcijańskie w Orfeuszu i Eurydyce Czesława Miłosza Beata Morzyńska-Wrzosek s. 209-219
Świat wartości utworów scenicznych o tematyce bożonarodzeniowej w „Płomyczku” (1922-1939) Bożena Olszewska s. 220-229
Kultura żywego słowa na lekcjach religii Regina Pawłowska s. 230-238
Świat wartości w podaniach i legendach wielkopolskich w perspektywie edukacji regionalnej Anna Podemska-Kałuża s. 239-249
Dziecięcy uśmiech w Kościele (kościele) Zofia Pomirska s. 250-258
Dydaktyka religii, ale której? Marian Pułtuski s. 259-265
O semantyce i ortografii wyrażenia "Droga Krzyżowa" we współczesnej polszczyźnie Ewa Rogowska-Cybulska s. 266-288
Retoryczne strategie komunikacyjne w wybranych podręcznikach do nauki religii w szkole podstawowej Agnieszka Rypel s. 289-299
Wartości patriotyczne w wypowiedziach Jana Pawła II do młodych Polaków i ich nauczycieli Anastazja Seul s. 300-314
Dawne i zapomniane słowa w XIX-wiecznym modlitewniku dla kobiet „Bądź wola Twoja” Henryka Sędziak s. 315-323
Religijność w małych formach epickich Bolesława Prusa Lucyna Sikorska s. 324-333
Językowe środki perswazji w listach pasterskich kardynała Augusta Hlonda Małgorzata Rybka Jolanta Sławek s. 334-351
Zmienność świata wartości w podręcznikach do kształcenia literackiego Anna Stempka s. 352-360
Topika sakralna w literaturze dla dzieci i młodzieży Zofii Kossak Joanna Studzińska s. 361-369
Dwóch poetów i dwóch papieży : Jan Paweł II Czesława Miłosza, Jan XXIII Tadeusza Różewicza Dariusz Szczukowski s. 370-379
Bohater-ksiądz w prozie Stanisława Grochowiaka Bartłomiej Tomaszewski s. 380-389
Kilka uwag na temat rachunku sumienia dla dzieci Lucyna Warda-Radys s. 390-402
Internet i nowe wyzwania społeczne Wojciech Węckowski s. 403-406
Opowiadania na czas Bożego Narodzenia – wartościowy środek dydaktyczny w przedszkolu Marta Wrześniewska-Pietrzak s. 407-417
Biblioterapia pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży : na podstawie badań przeprowadzonych w Zakładzie Nauki o Książce Uniwersytetu Gdańskiego Iwona Zachciał s. 418-427