Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Język - Szkoła - Religia
2014, Tom 9, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teksty pisane przez głuchych – patologiczne czy błędne? Agnieszka Rypel s. 7-21
Nazwy roślin a obraz wierzeń pogańskich w powieściach o polskim średniowieczu Piotr Doroszewski Ewa Rogowska-Cybulska s. 22-34
Motywy religijne w przyśpiewkach kibiców klubów piłkarskich Łukasz Bieszke s. 35-44
Metafora DROGI jako środek perswazji w dyskursie kaznodziejskim Beata Ramczykowska s. 45-54
Kapłaństwo jako droga do świętości : życie Ewangelią ks. Jana Ziei : zarys Maria Jolanta Olszewska s. 55-67
Katechetyczna rola kultury w świetle naukowej twórczości ks. Janusza Stanisława Pasierba Agnieszka Laddach s. 68-75
Modlitwa w życiu rodziny i społeczeństwa dawnej Polski. Na przykładzie wybranych tekstów literatury religijnej XVII i XVIII wieku Beata Łukarska s. 76-90
Poezja w małżeństwie, małżeństwo w poezji : Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski Maria Dąbrowska-Czoch s. 91-106
Cierpienie wdowy – językowy obraz cierpienia po stracie męża w poezji Haliny Poświatowskiej Joanna Antczak-Sokołowska s. 107-121
Świat wartości jako pomost między chrześcijaństwem a islamem na przykładzie trylogii Zofii Kossak o krucjatach Ewa Joanna Marczak s. 122-134
W kręgu mistyki : relacje Bóg – człowiek w ujęciu ks. Janusza Stanisława Pasierba Piotr Koprowski s. 135-152
Gebet als Sprachhandlung im Ansatz von Richard Schaeffler Thorsten Schreiber s. 153-168