Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 41
Język - Szkoła - Religia
2011, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9
„Lubię chłopaków, ale kocham Jezusa” – o napisach na koszulkach i gadżetach religijnych jako środkach manifestowania religijności człowieka współczesnego Ewa Badyda s. 11-20
„Usłysz głos powołania” – wypowiedzi powołaniowe do życia kapłańskiego i konsekrowanego w perspektywie pragmatycznej Katarzyna Borkowska s. 22-31
Nazwiska obywateli polskich, wywodzące się od wyrazów nazywających duchownych Edward Breza s. 32-48
Cenzura i religia : wpływ Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk na kształt podręczników do religii i innych tekstów religijnych w latach 1948–1955 Magdalena Budnik s. 49-57
Toponimy upamiętniające kapłanów w nazewnictwie powiatu białogardzkiego Andrzej Chludziński s. 58-63
Czyś nie czytała złych książek… Może gonisz przeważnie za blichtrem…, czyli jaka powinna być kobieta : rozważania na podstawie rachunku sumienia z 1891 roku Małgorzata Chmiel s. 64-77
Obraz księdza w Słowniku języka pomorskiego, czyli kaszubskiego Ramułta Marek Cybulski s. 78-87
Znaki kapłaństwa w wybranych utworach dla dzieci księdza Jana Twardowskiego Maria Czaplicka-Jedlikowska s. 88-103
Wybrane słownictwo dotyczące Kościoła i administracji kościelnej Dorota Czyż s. 104-112
Pedagogiczne uwarunkowania autorytetu nauczyciela-wychowawcy Wojciech Drzeżdżon s. 113-124
Literacko-językowy obraz bydgoskich kościołów oraz ich kapłanów w "Moście Królowej Jadwigi" Andrzej S. Dyszak s. 125-137
„By wspomnienia o nich poznały miliony” : o nagrobkach księży na wirtualnych cmentarzach Jolanta Hajdukiewicz-Lisowiec s. 138-147
Wizerunek księdza katolickiego w XVI-wiecznym piśmiennictwie braci polskich : na przykładzie twórczości Marcina Czechowica Magdalena Hawrysz s. 148-162
Smak Słowa, czyli o słownictwie w funkcji medytacyjnej Monika Kaczor s. 163-172
Biblijne nazwy własne w porównaniach i metaforach Juliusza Słowackiego Urszula Kęsikowa s. 173-182
Nieoficjalne nazwy księży i katechetów w języku użytkowników Internetu i uczniów szkół Małgorzata Klinkosz s. 183-193
Wartościowanie postaw kapłanów w wybranych tekstach historyczno-literackich z Krajny. Krzystzof Kołatka s. 194-209
„..Służę słowu” : Janusz Pasierb o języku religijnym Piotr Koprowski s. 210-220
Źródła do dziejów języka polskiego w świetle rękopiśmiennych zbiorów na Jasnej Górze (XV–XVII w.) – rekonesans badawczy Grzegorz Majkowski s. 221-240
Mówiąc językiem biblijnym i inne wyrażenia metatekstowe wskazujące na język Biblii Beata Milewska s. 241-249
Chrystus kapłanem według porządku Melchizedeka w świetle Hbr 7, 1-28 Aleksandra Nalewaj s. 250-263
Język rani i obraża Regina Pawłowska s. 264-268
O trudnościach w kształtowaniu kompetencji odbiorczych języka religijnego na przykładzie Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga Anna Podemska-Kałuża s. 269-284
Przysłowia w „Kazaniach” księdza Romana Skwiercza Justyna Pomierska s. 285-299
Wizja Boga w balladzie Adama Mickiewicza „Świteź” Zofia Pomirska s. 300-308
Czy Podlasianie byli niepobożni? : o leksyce religijnej w słowniczkach gwarowych z obszaru Polski północno-wschodniej Dorota Krystyna Rembiszewska s. 309-316
Ksiądz jako wyraz motywowany i motywujący w procesie (re)interpretacji etymologicznej Ewa Rogowska-Cybulska s. 317-333
Biblijne teksty ikoniczne w edukacji polonistycznej Grażyna Różańska s. 334-345
Literatura piękna jako tworzywo homilii i przemówień Jana Pawła II wygłoszonych w Polsce w latach 1991-2002 Anastazja Seul s. 346-364
Cechy językowe Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny Henryka Sędziak s. 365-372
Aksjologia w rytmie i trybach słów zamknięta : o języku felietonów oraz opowiadań Andrzeja Kijowskiego Agata Soczyńska s. 373-382
Ojczyzna, patriotyzm, historia Polski w tekstach literackich i paraliterackich księży Renata Suchenek s. 383-395
Bronisław Maryański – biograficzny portret kapłana Kamila Szada-Borzyszkowska s. 396-408
Sacrum a profanum – tożsamość czy potrzeba granic? Sakralizacja w wybranych lekturach szkoły ponadgimnazjalnej Agata Świąder s. 409-415
Słowo kapłana jak ziarno, czyli jak rozumieć poezję Lucjana Boruty Barbara Taras s. 416-426
Ksiądz jako „inny” : tożsamość kapłana w twórczości poetyckiej i eseistycznej Janusza Stanisława Pasierba Tomasz Tomasik s. 427-442
Między sacrum a profanum – Lamentnice Stanisława Grochowiaka Bartłomiej Tomaszewski s. 443-451
Wymiary świętości : eseistyka Jana Józefa Szczepańskiego jako inne spojrzenie na motyw współczesnego „świętego” Anna Urbanowicz s. 452-461
Obraz księdza w podręcznikach do religii : gimnazjum i liceum Aneta Lewińska Lucyna Warda-Radys s. 462-496
Rola mediów w Kościele Wojciech Węckowski s. 497-504