Znaleziono 3 artykuły

Maria Dąbrowska-Czoch

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poezja w małżeństwie, małżeństwo w poezji : Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowski Maria Dąbrowska-Czoch s. 91-106
Cztery razy jedno, jedno dzielone na cztery? : Język poezji a wspólnota domu : rodzina poetów Maria Dąbrowska-Czoch s. 122-141
Podmiot – dom – świat : rozważania o wybranych wierszach Anny Janko Maria Dąbrowska-Czoch s. 128-147