Tytuł Język - Szkoła - Religia
ISSN 2080-3400
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydawnictwo "Bernardinum" Sp. z o.o.
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Język - Szkoła - Religia
2012, Tom 7, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog Kościoła rzymskokatolickiego z kulturą : kilka myśli Janusza Pasierba Piotr Koprowski s. 7-27
Duchowni jako patroni ulic Krakowa i Bolonii Francesco Golinelli s. 28-44
Motywy religijne w reklamie polskich marek terytorialnych Beata Jędrzejczak s. 45-56
Jedna, lecz o wielu obliczach… : o wizerunkach Najświętszej Maryi Panny w aspekcie onomastycznym Krzysztof Kołatka s. 57-69
Między amboną a wiernymi : o roli paralelizmu składniowego w kazaniach epoki oświecenia Grzegorz Majkowski s. 70-76
O motywach religijnych w etymologiach ludowych polskich nazw miejscowości Ewa Rogowska-Cybulska s. 77-88
Zwroty adresatywne współczesnych kazań Sebastian Wewiór s. 89-97
Beatyfikacja Jana Pawła II w recepcji prasy rosyjskiej Dorota Pazio-Wlazłowska s. 98-107
Człowiek bazaru Joanna Tyka s. 108-115
Uczniowska recepcja II części „Dziadów” Małgorzata Antuszewicz s. 116-124
Kontekstowe czytanie Biblii przez multikulturowego poliglotę – wymóg współczesności? Monika Kaźmierczak s. 125-135
Młody chrześcijanin jako odbiorca tekstów religijnych Dorota Nowakowska s. 136-142
Wieloaspektowość kazań w Trylogii Henryka Sienkiewicza Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza s. 143-152
Walory apologetyczne i retoryka Kazań ks. Bronisława Maryańskiego Kamila Szada-Borzyszkowska s. 153-163
Dialog Jana Pawła II z Biblią Anastazja Seul s. 164-180
Motywy religijne w dramatach historycznych Jana Karnowskiego Marek Cybulski s. 181-189
Jak na Krajnie bogowie żyli, czyli językowe obrazy motywów chrześcijańskich i niechrześcijańskich zawarte w powieści „Stolemowe znamię” Konrada Kaczmarka Emilia Glugla s. 190-197