Znaleziono 5 artykułów

Monika Kaźmierczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontekstowe czytanie Biblii przez multikulturowego poliglotę – wymóg współczesności? Monika Kaźmierczak s. 125-135
Media wobec ucznia, uczeń wobec mediów Joanna Błażejewska Monika Kaźmierczak s. 205-211
Dorobek Juliusza Słowackiego w świetle "Wypisów polskich" Antoniego Mazanowskiego Monika Kaźmierczak s. 327-340
Juliusz Słowacki w podręcznikowym ujęciu Stanisława Tarnowskiego Monika Kaźmierczak s. 375-391
Biografia i twórczość Juliusza Słowackiego ukazane w podręczniku do nauki romantyzmu Stanisława Makowskiego Monika Kaźmierczak s. 403-418