Tytuł Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
ISSN 0451-8683
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
1975, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
XXX lat muzealnictwa kieleckiego w Polsce Ludowej Janusz Kuczyński s. 9-40
Muzealnictwo kieleckie w latach 1974-1985 Alojzy Oborny s. 41-54
Architektura regionu świętokrzyskiego w XVII wieku Adam Miłobędzki s. 57-85
Uwagi o chronologii i funkcji Łysej Góry Eligia Gąssowska s. 87-111
Parcelacja ziemi obszarniczej na terenie Kielecczyzny i wroga postawa reakcyjnego podziemia (1945 r.) Stefan Iwaniak s. 115-141
Katalog prasy konspiracyjnej ziemi kieleckiej w latach 1939-1945 Mieczysław Adamczyk s. 143-189
Reforma jędrzejewiczowska w województwie kieleckim w opinii publicznej w latach 1932-1935 Józef Grzywna s. 191-211
W obronie polskości Mikołaja Kopernika : z tradycji kopernikowskich Kielecczyzny pierwszej połowy XIX stulecia Czesław Erber s. 213-245
Jan Brożek z Kurzelowa - pierwszy polski biograf Mikołaja Kopernika Czesław Erber s. 247-274
Szydłowiecka produkcja rzemieślnicza w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, jej organizacja i formy zbytu Krzysztof Dumała s. 275-308
Przywilej lokacyjny Kielc z 1459 roku Romana Guldon Zenon Guldon s. 309-314
"Starożytne" posągi kamienne na Łysej Górze Eligia Gąssowska Janusz Kuczyński s. 315-325
Dalszy denar republikański ze skarbu z Połańca Andrzej Kunisz s. 327-330
Rezydencja Tomasza Zielińskiego w Kielcach : przyczynek do dziejów romantyzmu Zbigniew Lentowicz s. 331-365
Późnobarokowy kościół pobenedyktyński w Sieciechowie - Opactwie Danuta Miszczak s. 367-385
Rokokowe boazerie w zbiorach Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie Piotr Maciej Przypkowski s. 387-400
Nabytki Muzeum w Sandomierzu w zakresie malarstwa i grafiki Jan Przała s. 401-411
Wawrzyniec Socha (1858-1942) : rzeźbiarz ludowy z Obrazowa w powiecie sandomierskim Teresa Przała s. 413-428
Drewniane budownictwo ludowe we wsi Kakonin w powiecie kieleckim Bogumiła Szurowa s. 429-465
Holenderski wiatrak w Szwarszowicach w powiecie opatowskim Izabela Pieczul s. 467-480
Dublaż przejrzysty obrazu z 1840 r. Norbert Szunke s. 483-498
Pięć lat działalności wydawniczej Tadeusz Banasik s. 499-505
Kronika muzealna - 1972 Alojzy Oborny s. 509-555
Juliusz Nowak-Dłużewski 31 III 1893 - 19 IV 1972 Stefan Iwaniak s. 557-558
Ks. Stanisław Skurczyński 4 IV 1892 - 13 VI 1972 Zygmunt Włodzimierz Pyzik s. 559-560
Kronika muzealna 1973 Alojzy Oborny s. 561-617
W związku z artykułem "Na marginesie wystawy Józefa Szermentowskiego. Poprawki i uzupełnienia","Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego", t. VII, 1971, s. 339-352 Irena Jakimowicz s. 619-624
"Materiały na sesję naukową z okazji 50-lecia Archiwum Państwowego w Radomiu", Radom 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 627-628
"Materiały z Posiedzeń Towarzystwa Miłośników Ostrowca", Ostrowiec 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 628-629
"Kwartalnik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego", 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 629
"Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego", pod red. Zbigniewa Kowalczewskiego, Warszawa 1972 : [recenzja] Zenon Guldon Zbigniew Kowalczewski (aut. dzieła rec.) s. 630-631
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 635-663
Spis ilustracji s. 664-670