Tytuł Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
ISSN 0451-8683
Wydawca Muzeum Narodowe w Kielcach
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego
1973, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 7-8
W XXX rocznicę powstania PPR Bogdan Hillebrandt s. 11-21
Uwagi o kulturze łużyckiej w południowo-zachodniej części województwa kieleckiego Marek Gedl s. 23-39
O źródłach pisanych do dziejów Kielc w średniowieczu Józef Szymański s. 41-63
Dzieje i produkcja drukarstwa kieleckiego w latach 1818-1855 Czesław Erber s. 65-150
Straty powiatów nadwiślańskich woj. kieleckiego (1939-1945) i pomoc państwa w ich odbudowie Stefan Iwaniak s. 153-182
Region kielecki jako teren najazdów w drugiej połowie XIII wieku Stefan Krakowski s. 183-208
Skarb monet z XV i XVI wieku z Mokrska Dolnego w powiecie jędrzejowskim Józef Dzikowski s. 209-228
Gwardia ruchoma województw lewego brzegu Wisły w powstaniu listopadowym Jan Ziółek s. 229-257
Kielce wobec sprawy Górnego Śląska w latach 1919-1921 Wiesław Caban s. 259-273
Pobernardyński zespół kościelno-klasztorny na Karczówce w Kielcach Zofia Stobiecka s. 275-307
Budownictwo wsi Rokitno Izabella Skowronek-Pieczul s. 309-349
Muzea techniki w Kielecczyźnie : (tradycje, osiągnięcia, perspektywy) Jerzy Jasiuk s. 351-372
Czeskie echa nazwy Kielce Ladislav Hosák Rudolf Šrámek Wacław Urban (tłum.) s. 375-383
Muzea a film etnograficzny Jan Krzysztof Makulski s. 385-396
Konserwatorskie odkrycie w obrazie Józefa Szermentowskiego Norbert Szunke s. 397-406
Próżniowy stół podgrzewany do dublowania obrazów Norbert Szunke s. 407-414
Kronika muzealna 1971 Alojzy Oborny s. 417-472
"Dzieje Kielc do 1863 roku", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967; "Dzieje Kielc 1864-1939", Jan Pazdur, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Zenon Guldon Jan Pazdur (aut. dzieła rec.) s. 475-477
"Dzieje księgarstwa w Kielcach w latach 1826-1939", Stanisław Januszek, "Roczniki Biblioteczne", R. XII, 1968, z. 1-4 : [recenzja] Zenon Guldon Stanisław Januszek (aut. dzieła rec.) s. 477-478
"Almanach drukarstwa Kielecczyzny", pod red. J. Butwiłły i Z. Nosala, Kielce 1969 : [recenzja] Zenon Guldon Jerzy Butwiłło (aut. dzieła rec.) Zbigniew Nosal (aut. dzieła rec.) s. 478-479
"Szydłowiec", Kielce 1971 : [recenzja] Zenon Guldon s. 479-480
"Przemysł i klasa robotnicza ziemi radomsko-kieleckiej 1870-1914", Otilda Wyszomirska, Warszawa 1971 : [recenzja] Zenon Guldon Otilda Wyszomirska (aut. dzieła rec.) s. 480-482
"Produkcja i handel zbożowy w latyfundium Lubomirskich w drugiej połowie XVII i pierwszej XVIII wieku", Adam Homecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Zenon Guldon Jadwiga Muszyńska Adam Homecki (aut. dzieła rec.) s. 482-483
"Lustracja województwa sandomierskiego 1789", cz. I-IV, wyd. Helena Madurowicz-Urbańska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1965-1971 : [recenzja] Jadwiga Muszyńska Helena Madurowicz-Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 483-484
Indeks nazwisk i nazw geograficznych s. 487-507
Spis ilustracji s. 508-512